Memurun Eş Durumu Atamalarında Başka Kriterlere İhtiyaç Var mı?

Bir kamu görevlisinin eş durumu özrü nedeniyle atanma talebi...

2019/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Resmî Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 2019/10 sayılı...

Bazı Üniversitelere Rektör Ataması Yapıldı

Resmî Gazete ATAMA KARARI Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2019/...

CTE Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükse...

Cumhurbaşkanı’ndan Sağlık Personeli Alım Müjdesi

“Ülkemizi sağlık turizminde bölgesel bir çekim merkezi hâlin...

Hangi İzinleri Alan İşçinin  İlave Tediye Hesabında Kesinti Olmaz

Hangi İzinleri Alan İşçinin İlave Tediye Hesabında Kesinti O...

İlk Oturuma Katılmayan Asil Üye Ayrıntılı Teklif Değerlendirmesine Katılabilir mi?

Kamu İhale Kurulu, mazeret izni nedeniyle ihalenin ilk oturu...

Danıştay’dan Sözlü Sınavlarla İlgili Karar

"Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi" ile "Genel kültür ve...

Mahalli İdarelere Ait Çok Sayıda Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Mahalli İdarelere ait 18 yönetmelikte değişiklik yapılarak 1...

Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliği

YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: ÜNİVERSİTELE...

GENEL HABERLER

SON HABERLER

Memurun Eş Durumu Atamalarında Başka Kriterlere İhtiyaç Var mı?

Bir kamu görevlisinin eş durumu özrü nedeniyle atanma talebinde bulunması halinde, sadece eş durumu özrünün değil,...

2019/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Resmî Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 2019/10 sayılı Genelge ile Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'na ait yet...

PERSONEL MEVZUATI

Memurun Eş Durumu Atamalarında Başka Kriterlere İhtiyaç Var mı?

Bir kamu görevlisinin eş durumu özrü nedeniyle atanma talebinde bulunması halinde, sadece eş durumu özrünün değil,...

Adalet Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Değişti

Adalet Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği değişti. Bakanlık merkez teşkilâtında görevli bütün memurların Bakan...

HARCIRAH

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Soruşturma İzni Verilmesi Kararının Gerekçeli Olması Gerektiği

Danıştay, 4483 sayılı yasa kapsamında yetkili merci tarafından verilen soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi k...

Büyükşehir Belediye Başkanlarının Mahalli İdare Birliği Başkanı Sıfatıyla İşlediği Suçlarda Soruşturmaya Yetkili Makam

Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilgiliye isnat edilen eylemin Mahalli İdare Birliği Başkanlığından kaynaklanması h...

MALİYE MEVZUATI

Trafik Para Cezasının Kurum Bütçesinden Ödenmesi Mümkün mü?

Trafik Para Cezasının Kurum Bütçesinden Ödenmesi Mümkün mü? Kamu kurumlarına ait bulunan araçlara çeşitli nedenlerl...

Maliye Bakanlığı, Muhasebeleştirme Belgelerine İlişkin Duyuru Yayımladı

Maliye Bakanlığı, muhasebe işlem fişi ve ödeme emri belgesi kullanılarak yapılacak işlemler hakkında duyuru yayımla...

MAAŞ

Sürekli Görevle Yurtdışına Görevlendirilen Personele Ödenecek Aylıklar Hakkında Kararda Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 895 Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İliş...

Memurlara Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Yayımlandı

Karar Sayısı: 848 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memur...