YSK Seçimde Görev Alacak Sandık Başkanı ve Üye Ücretlerinde Artış Yaptı

YSK Seçimde Görev Alacak Sandık Başkanı ve Üye Ücretlerinde Artış Yaptı 2019 memur maaş katsayıların...

Memurlara Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Yayımlandı

Karar Sayısı: 848 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konula...

Özel Sektördeki Çalışma Süreleri Öğretim Üyelerinin Kademesine Etki Eder mi?

Üniversitelerde görev yapan profesör,doçent doktor öğretim görevlisi kadrolarında görev yapanların ü...

2019 Yılı Giyecek Yardımı Genelgesi Yayımlandı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Sayı : 45516914-110.01.16.03-[457-3]-.... Konu :  Memurlara Yapılaca...

Döner Sermaye Muhasebe Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devrine Dair Yazı

Döner Sermaye İşletme Birimlerinin muhasebe hizmetlerinin devrine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafında...

Sağlık Bakanlığı İllerde Döner Sermaye Muhasebe Birimleri Kuracak

Sağlık Bakanlığı, göndermiş olduğu yazı ile illerde döner sermaye muhasebe birimleri kurulacağını du...

GENEL HABERLER

SON HABERLER

YSK Seçimde Görev Alacak Sandık Başkanı ve Üye Ücretlerinde Artış Yaptı

YSK Seçimde Görev Alacak Sandık Başkanı ve Üye Ücretlerinde Artış Yaptı 2019 memur maaş katsayılarının belli olması...

Memurlara Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Yayımlandı

Karar Sayısı: 848 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memur...

PERSONEL MEVZUATI

Emekli Olan Memur Tekrardan Devlet Memurluğuna Atanabilirmi DPB Görüş

Emekli Olan Memur Tekrardan Devlet Memurluğuna Atanabilirmi DPB Görüş Kamu kurumlarında memur olarak çalıştıktan so...

DPB, İdari Destek Personelinin Sendika Üyeliği Hakkında Görüş Verdi

DPB, "idari büro görevlisi” ve "idari destek görevlisi" unvanlı sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikaların...

HARCIRAH

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Komisyonla Yapılan Disiplin Soruşturmalarında Muhakkik Görevlendirilmesi

Komisyonla Yapılan Disiplin Soruşturmalarında Muhakkik Görevlendirilmesi Kamu kurumlarında memurlar hakkında 657 sa...

Disiplin Soruşturmasında Hukuka Aykırı Elde Edilen Deliller Danıştay Kararları

Disiplin Soruşturmasında Hukuka Aykırı Elde Edilen Deliller Danıştay Kararları Hukuka aykırı olarak elde edilen del...

MALİYE MEVZUATI

2019 Yılı Giyecek Yardımı Genelgesi Yayımlandı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Sayı : 45516914-110.01.16.03-[457-3]-.... Konu :  Memurlara Yapılacak Giyecek Yardı...

Geçici Görevli Olduğu Yerde  Geçici Görevlendirilen Memurun  Harcırahı

Geçici Görevli Olduğu Yerde Geçici Görevlendirilen Memura Harcırah Ödenir mi? Bazı kamu kurum ve kuruluşları taşra...

MAAŞ

Memurlara Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Yayımlandı

Karar Sayısı: 848 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memur...

Göreve İade Edilen Memurların Maaşından Kesilen Tutara Faiz Ödenmesi Talebi Hakkında Karar

Anayasa Mahkemesi, açığa alınan kamu görevlisinin kesilen maaşının göreve iade edildikten sonra değer kaybına uğrat...