Memurluktan Çıkarılan Kişiye Mal Bildiriminde Bulunmadığı İçin Ceza Verilir mi?

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun (6/f) maddesi...

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Emniyet personelinin...

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle sözle...

Lisans Mezunu Ebe ve Hemşire Maaşı

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı yeni maaş katsayıları ile birlikte kamuda görev yapan perso...

Harcama Yetkisinin Devrinde Kamu Zararından Sorumluluk

Harcama Yetkisinin Devredilmesi Halinde Sorumluluk* Yetki devri, Kanuni düzenlemeler uyarınca, sınır...

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararına Dayanarak Geçmişe Yönelik Ücret Talep Edilebilir mi?

Bir kamu idaresinde görev yapan davacının, talep ettiği vekalet ücretinin dayanağı olan 657 sayılı Y...

GENEL HABERLER

SON HABERLER

Memurluktan Çıkarılan Kişiye Mal Bildiriminde Bulunmadığı İçin Ceza Verilir mi?

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun (6/f) maddesine tabi persone...

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Emniyet personelinin kıyafetlerinin...

PERSONEL MEVZUATI

2019 Yılı Temmuz Aralık Dönemi Cenaze Yardımı Ödeneği

2019 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi Memur Ölüm Yardımı Ödeneği Tutarları Ölüm yardımı ödeneği, Devlet Memurları Kanunu'...

Üniversitede Hazırlık Sınıfı Okuyan Memura Kademe İlerlemesi Verilebilir mi?

Üniversitede Hazırlık Sınıfı Okuyan Memura Kademe İlerlemesi Verilebilir mi? 657 sayılı kanununun 36 maddesinde yer...

HARCIRAH

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Memurluktan Çıkarılan Kişiye Mal Bildiriminde Bulunmadığı İçin Ceza Verilir mi?

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun (6/f) maddesine tabi persone...

İftira Suçu 4483 Sayılı Kanuna Göre mi Soruşturulmalı?

Adli makamlar nezdinde işlendiği ileri sürülen iftira suçunun genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkınd...

MALİYE MEVZUATI

Harcama Yetkisinin Devrinde Kamu Zararından Sorumluluk

Harcama Yetkisinin Devredilmesi Halinde Sorumluluk* Yetki devri, Kanuni düzenlemeler uyarınca, sınırları yazılı ola...

Tedviren Görevlendirilen Memura Tazminat ve Vekalet Aylığı Hk Danıştay Kararı

Tedviren Görevlendirilen Memura Tazminat ve Vekalet Aylığı Ödenmez Kamu kurumlarınca bazı durumlarda atanılacak kad...

MAAŞ

Lisans Mezunu Ebe ve Hemşire Maaşı

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı yeni maaş katsayıları ile birlikte kamuda görev yapan personelin maaşında...

2019 Yılı Temmuz Aralık Dönemi Tayın Bedeli Tavanı

Bilindiği üzere, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı yönetmeliği kapsamına giren personele yiyecek yardımı yapılmaktad...