Tayın Bedeli Ödemesi

Bilindiği üzere, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı yönetmeliğ...

Raporlu Olan Taşeron İşçi  İşe Dönüşte Belli Süre  Maaş Alamayacak

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemeye g...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından Yarı Zamanlı Çalışma Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, katıldı...

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapıldı

23/03/2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlana...

Emniyet Teşkilatında Çalışan Yardımcı Hizmetli Personel Kıyafet Yönetmeliği Değişti

Emniyet Hizmetleri Teşkilatında Çalışan Yardımcı Hizmetler P...

ÇSG Bakanından SGK Denetmen Yardımcısı Mülakat Sınavı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sosyal...

Bekar Asgari Ücretlilerinin  Üst Vergi Diliminden Dolayı Maaşları Düşmeyecek

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamele...

Vekaleten Yapılan Görevlendirmelerde Harcırah Hangi Maaş Üzerinden Hesaplanır?

İdareler çeşitli nedenlerle kurumlarında çalışan memurları g...

Hakediş Ödemelerinde Alt Yüklenicinin SGK Borcu Sorgulanmalı mı?

Kamu kurumlarınca yapılan ihalelerde ilgili ihaleye ilişkin...

Sağlık Bakanlığı İl İçi Tayin Genelgesi Yayımladı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınd...

ÇSGB Hizmetli Unvanlı Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarına Yönelik Açıklama Yayımladı

HİZMETLİ UNVANLI ŞEHİT YAKINLARI, GAZİ VE GAZİ YAKINLARINA Y...

Ders Niteliğinde Yönetim Görevi Kapsamında Kimlere Ek Ders Ücreti Ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretme...

İcap Nöbeti Tutan  Sağlık Personeli Hastaneye Geliş Gidişte Taksi Ücreti Alabilir mi?

Bilindiği üzere sağlık kurumlarında çalışan sağlık çalışanla...

Kurum Araçları İle Düzenli Olarak  Gidilip Gelinen Yer İçin Geçici Görev Yolluğu Ödenmez

Kurum Araçları İle Düzenli Olarak  Gidilip Gelinen Yer İçin...

HSK 356 Hakim ve Savcının Görev Yerini Değiştirdi

Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Yayımladığı Kara...

Geçici ve Sürekli İşçiler Emekli Olduğunda Emeklilik Tazminatı (Yolluk)  Alabilir mi?

Kamu kurumlarında çalışmakta iken emekli olanlara daha öncek...

GENEL HABERLER

HARCIRAH

MALİYE MEVZUATI

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapıldı

23/03/2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişikl...

Geçici ve Sürekli İşçiler Emekli Olduğunda Emeklilik Tazminatı (Yolluk)  Alabilir mi?

Kamu kurumlarında çalışmakta iken emekli olanlara daha önceki yıllarda emekli olduklarında yolluk ödemesi yapılmakt...

MAAŞ

Tayın Bedeli Ödemesi

Bilindiği üzere, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı yönetmeliği kapsamına giren personele yiyecek yardımı yapılmaktad...

Memur Maaşının Haczi Nasıl Yapılır?

Memur Maaşının Haczi Kişilerin  borçlarını ödememesi halinde kişinin malvarlığına ya da maaşına icra dairesi kanalı...

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Memura Disiplin Cezası Verilirken Hangi Madde Kapsamında Olduğu Açıklanmalıdır

Memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan disiplin soruşturmaları neticesinde memurlara ç...

Disiplin Cezası Veren Amir İtiraz Olmaksızın Cezayı Kaldırabilir mi?

Disiplin Cezası Veren Amir İtiraz Olmaksızın Cezayı Kaldırabilir mi? Devlet memurlarına verilecek olan disiplin cez...

MAHALLİ İDARELER