Mahalli İdare Seçimleri Sonucu Gerekçe Gösterilerek İhale İptal Edilebilir mi?

KİK, mahalli idareler seçimi sonucu yeni başkan seçilmesinin...

Yapılacak Enjeksiyonla İlgili Hastaya Bilgi Verilmesi Tazminata Hükmetmede Dikkate Alınır mı?

Mahkemece, davalı idare tarafından davacıya enjeksiyonun son...

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Tevsik Edici Belge Sunma Gerekliliği

Kamu İhale Kurulu, firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında...

Kamu İşçileri İçin Sendikanın Zam Talebi Belli Oldu

Kamu İşçileri İçin Sendikanın Zam Talebi Belli Oldu Kamuda ç...

Mobbingin İspatı İçin Ses Kaydedici Cihaz Kullanılabilir mi?

Mobbing kelimesi TDK tarafından; "İş yerlerinde, okullarda v...

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapıldı

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle...

Ödenek Yetersizliğini Kanıtlayan Belge Sunamayan İdarenin Savunması Kabul Edilmedi

Sayıştay Temyiz Kurulu, belediyeye ait elektrik faturasının...

GENEL HABERLER

SON HABERLER

Mahalli İdare Seçimleri Sonucu Gerekçe Gösterilerek İhale İptal Edilebilir mi?

KİK, mahalli idareler seçimi sonucu yeni başkan seçilmesinin ihalenin iptali için gerekçe olamayacağına karar verdi...

Yapılacak Enjeksiyonla İlgili Hastaya Bilgi Verilmesi Tazminata Hükmetmede Dikkate Alınır mı?

Mahkemece, davalı idare tarafından davacıya enjeksiyonun sonuçlarının ve olası komplikasyonlarının anlatıldığına ve...

PERSONEL MEVZUATI

Rapor Aldığı İçin Birliğine Katılmayan Memur Hakkında İşlem Yapılabilir mi?

Davacının askere teslim olması gereken tarihte rahatsızlığının bulunduğunun doktor raporu ile ortaya konulduğu, huk...

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Memurun Kıdem Aylığı Hesabını Etkiler mi?

DPB, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildiğinde, kıdem aylığı gösterge rakamının artırılmaması gerektiği...

HARCIRAH

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Disiplin Cezasının Yok Hükmünde Sayılması İçin İdareye Başvurulabilir mi?

Disiplin cezasının yok hükmünde sayılarak kaldırılması istemiyle idareye yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde...

Disiplin Cezasında Uzlaştırma İşlemleri Dikkate Alınır mı?

Davacı hakkında verilen mahkumiyet kararının Yargıtay 15. Ceza Dairesince, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun...

MALİYE MEVZUATI

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı 15 Haziran 2019 CUMART...

Kira Sözleşmesi Sona Eren Taşınmaz İhtarsız Tahliye Edilebilir

Kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren idarenin herhangi bir ihtarda bulunmaksızın ilgilinin tahliyesi yolunda...

MAAŞ

Sürekli Görevle Yurtdışına Görevlendirilen Personele Ödenecek Aylıklar Hakkında Kararda Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 895 Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İliş...

Memurlara Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Yayımlandı

Karar Sayısı: 848 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memur...