Kamu Kurumlarının Kira Ödemelerinde Tevkifat

Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler başlıklı 18 sıra nolu Muh...

Maliye Bakanlığı, Dövizle Sözleşme İşlemlerine Dair Açıklama Yayımladı

BASIN DUYURUSU   Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli 30534 s...

Hakediş Ödemelerinde Vergi Borcu Sorgusu Yapılmayacak Ödemeler

Vergi Borcu Sorgusu Yapılmayacak Ödemeler Bilindiği üzere ka...

Memurun Basına Bilgi ve  Demeç Vermesi Hk Kararlar

Memur Basına Hangi Durumlarda Demeç Verebilir ? Bilindiği üz...

Anadolu Liselerinin Eğitim Bölgesi Normundan Hariç Tutulduğu

Anadolu liselerinin, eğitim bölgesi normu uygulamasından har...

Türkiye’de Üretilen Ürünler İçin Fiyat Etiketlerine Logo Konulacak

Ticaret Bakanlığından: FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKL...

Üniversitelerde İdari Kadrolara Atanmada Aranacak Süre

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, üniversitelerde daire ba...

85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Gereğince Yapılacak İşlemlerde Damga Vergisi

Döviz fiyatlarında son dönemde yaşanan spekülasyonlarla müca...

Ticaret Odasına Kayıtlı Olduğunu Gösteren Belgenin Mevzuata Aykırılığı Sebebiyle Teklifin Reddi

İhaleye katılacak tüzel kişi isteklilerden kayıtlı olduğu ti...

GENEL HABERLER

SON HABERLER

HARCIRAH

MALİYE MEVZUATI

Kamu Kurumlarının Kira Ödemelerinde Tevkifat

Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler başlıklı 18 sıra nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği ile kamu kurumlarınca ki...

Hakediş Ödemelerinde Vergi Borcu Sorgusu Yapılmayacak Ödemeler

Vergi Borcu Sorgusu Yapılmayacak Ödemeler Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ödemelerden 2000 TL...

MAAŞ

2018 Yılı Temmuz Aralık Dönemi Tayın Bedeli

Bilindiği üzere, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı yönetmeliği kapsamına giren personele yiyecek yardımı yapılmaktad...

Vekâleten Görev Yapan Memurun Emeklilik Hakkı

Kamu görevinin asil olarak kadroya atanan memurlar tarafından yürütülmesi ideal durum olmakla birlikte kurumların k...

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Memurun Basına Bilgi ve  Demeç Vermesi Hk Kararlar

Memur Basına Hangi Durumlarda Demeç Verebilir ? Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun devlet memurl...

Hizmet Dışında Gerçekleşen Fiil Sebebiyle DMK’nın 125/C-(ı) Maddesine Göre Ceza Verilemeyeceği

Davacıya isnat edilen fiiller hizmet dışında işlendiğinden, 657 sayılı Yasanın 125/C-(ı) maddesi uyarınca disiplin...

MAHALLİ İDARELER

İnşaat Emsalinin İnşaatın Yapılacağı Parsel Üzerinden Hesaplanması Gerekir

Bazı parsellerin belediyeye bedelsiz terki karşılığında emsalin arttırılarak tüm imar haklarının tek parselde topla...

2018 Temmuz Aralık Dönemi Sosyal Denge Tazminatı

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri...