Mahalle Muhtarlarının Mahalleyi Temsilen İptal Davası Açma Ehliyeti Var mıdır?

Mahalle muhtarlıklarının tüzel kişilikleri olmasa da kamu hizmetleri alanında görevler üstlendikleri...

2018/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında 2018/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Cumhurbaşkan...

Siyasi Partiye Üye Olmak Memurluğa Atanmaya  Engel midir?

Siyasi Partiye Üye Olmak Memurluğa Atanmaya Engelmidir? Siyasi Partiye üye olan kişi memur olarak at...

İkiz Doğum Yapan Memurun Süt İzni Ne Kadardır?

Bilindiği üzere Devlet Memuru olarak görev yapmakta iken doğum yapan memurlar analık izninin bitimin...

İkinci Öğretimde Yapılan Fazla Çalışma Ücreti Sınırlaması İptal Edildi

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Der...

MEB, Son Sınıfların Yetenek Derslerinden DYK Kursu Açılabileceğini Açıkladı

Ortaokul ve liselerde hafta içi ve hafta sonlarında destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi kaps...

GENEL HABERLER

SON HABERLER

HARCIRAH

MALİYE MEVZUATI

Hakediş Ödemelerinde SGK Borcu Sorgusu

Hakediş Ödemelerinde SGK Borcu Sorgusu Kamu idarelerince yapılan ihaleler neticesinde ihaleyi alan yüklenici firmal...

Kamu Kurumlarının Kira Ödemelerinde Tevkifat

Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler başlıklı 18 sıra nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği ile kamu kurumlarınca ki...

MAAŞ

Fazla Ödenen Özel Hizmet ve Makam Tazminatının Geri İstenilme Süresi

Dava, Tekel Genel Müdürlüğü Eskişehir Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğünde başmüdür olarak görev yapmakta iken 4046...

2018 Temmuz-Aralık Dönemi Sendika Aidatı ve Toplu Sözleşme İkramiyesi

Sendika Aidatı ve Toplu Sözleşme İkramiyesi Sendika üyesi memurların maaşlarında sendika aidatı kesintisi yapılmakt...

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Disiplin Soruşturmasında Bir Alt Ceza Uygulaması

Disiplin Soruşturmasında Bir Alt Ceza Uygulaması Memurlara disiplin cezası verilirken bazı durumlarda işlemiş olduğ...

Memurun Basına Bilgi ve  Demeç Vermesi Hk Kararlar

Memur Basına Hangi Durumlarda Demeç Verebilir ? Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun devlet memurl...

MAHALLİ İDARELER

Mahalle Muhtarlarının Mahalleyi Temsilen İptal Davası Açma Ehliyeti Var mıdır?

Mahalle muhtarlıklarının tüzel kişilikleri olmasa da kamu hizmetleri alanında görevler üstlendiklerinden bu görev a...

İnşaat Emsalinin İnşaatın Yapılacağı Parsel Üzerinden Hesaplanması Gerekir

Bazı parsellerin belediyeye bedelsiz terki karşılığında emsalin arttırılarak tüm imar haklarının tek parselde topla...