Aday Memurluk Sürecinde Memur Askere Gidebilir mi?

Aday Memurluk Sürecinde Memur Askere Gidebilir mi? Memur ola...

Anaokulu Okuyan Çocuk İçin 4 D li İşçi Eğitim Yardımı Alabilir mi?

Anaokulu Okuyan Çocuk İçin 4 D li İşçi Eğitim Yardımı Alabil...

İşsizlik Maaşı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2019 İşsizlik maaşı alma şartla...

Sürekli İşçi Alımları İle İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelge Yayımladı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Mü...

Memurun Hatası Olmadan Ödenen Maaşın Geri Alınması

Memurun Hatası Olmadan Ödenen Maaşın Geri Alınması  Bilindiğ...

Geçici Görevde Hastalanan Memur Hastalık İznini Hangi Birimden Almalı

Geçici Görevde Hastalanan Memur Hastalık İznini Hangi Birimd...

Geçici Görev Mahallinde Konaklama İmkanı Olmayanların Harcırahı

Geçici Görev Mahallinde Konaklama İmkanı Olmayanların Harcır...

313 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

313 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıld...

Yeni Ataması Yapılan Memurun Askerliği Erteletmesi

Yeni Ataması Yapılan Memurun Askerliği Erteletmesi Son dönem...

İşe Gelmeyen Memura Verilecek Olan Disiplin Cezasında  1 Yıl Hesabı

İşe Gelmeyen Memura Verilecek Olan Disiplin Cezasında 1 Yıl...

GENEL HABERLER

SON HABERLER

Aday Memurluk Sürecinde Memur Askere Gidebilir mi?

Aday Memurluk Sürecinde Memur Askere Gidebilir mi? Memur olarak atanan kişilerden askerliğini yapmamış olanların me...

Anaokulu Okuyan Çocuk İçin 4 D li İşçi Eğitim Yardımı Alabilir mi?

Anaokulu Okuyan Çocuk İçin 4 D li İşçi Eğitim Yardımı Alabilir mi? Eylül ayının gelmesi ile birlikte kamuda çalışan...

PERSONEL MEVZUATI

Aday Memurluk Sürecinde Memur Askere Gidebilir mi?

Aday Memurluk Sürecinde Memur Askere Gidebilir mi? Memur olarak atanan kişilerden askerliğini yapmamış olanların me...

Sürekli İşçi Alımları İle İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelge Yayımladı

Sürekli İşçi Alımları İle İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelge Yayımladı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı B...

HARCIRAH

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Olayın Tarafı Olan Disiplin Amiri  Disiplin Cezası Veremez

Olayın Tarafı Olan Disiplin Amiri Disiplin Cezası Veremez Memurlar hakkında yapılan disiplin soruşturmalarında Danı...

Disiplin Soruşturması Yapan Muhakkike Tazminat Davası Açılabilir mi?

Disiplin Soruşturması Yapan Muhakkike Tazminat Davası Açılabilir mi? Disiplin soruşturmalarında muhakkik olarak gör...

MALİYE MEVZUATI

313 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

313 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 21 Ağustos 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan 391...

Vergi Müfettişleri Arasından Hazine ve Maliye Müfettişi Atanacak

Vergi Müfettişleri Arasından Hazine ve Maliye Müfettişi Atanacak Bugünkü resmi gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığı k...

MAAŞ

Eşi Çalışan Memura Ödenen Aile Yardımında Sorumluluk

Eşi Çalışan Memura Ödenen Aile Yardımında Sorumluluk Bilindiği üzere devlet memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları...

Asgari Geçim İndirimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Asgari Geçim İndirimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Asgari geçim indirimi hesaplamayla alakalı olarak bazı konulard...