DPB’den Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarını İlgilendiren Karar

DPB, Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları hakkında önemli bir görüş yayımladı. Söz konusu yazıda; Kamu...

2019 Yılı Yurtdışı Gündelikleri ve KKTC Gündelikleri

6/2/2019 tarih ve  714  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile /1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Baka...

Yurtdışı Gündelikleri Hesaplanırken Hangi Tarihteki Kur Esas Alınır?

Soru: "Bir üniversitede mutemet olarak görev yapıyorum. Akademik personelimiz seminer, konferans ve...

Kur Farkında KDV Uygulaması Hakkında Özelge

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlü...

MEB’de Yöneticilik Yapanların Görev Süresi Hesabı İle İlgili Karar

Okul Müdürü olarak görev yapan bir personel tarafından, görev süresi dolmadığı halde görev süresinin...

TÜİK İşsizlik Oranlarını Açıkladı

İşgücü İstatistikleri, Kasım 2018 İşsizlik oranı %12,3 seviyesinde gerçekleşti   Türkiye genelinde 1...

GENEL HABERLER

SON HABERLER

DPB’den Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarını İlgilendiren Karar

DPB, Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları hakkında önemli bir görüş yayımladı. Söz konusu yazıda; Kamu hizmetinden ili...

2019 Yılı Yurtdışı Gündelikleri ve KKTC Gündelikleri

6/2/2019 tarih ve  714  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile /1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kar...

PERSONEL MEVZUATI

DPB’den Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarını İlgilendiren Karar

DPB, Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları hakkında önemli bir görüş yayımladı. Söz konusu yazıda; Kamu hizmetinden ili...

OHAL Komisyonunca Göreve İade Edilip Yükseköğretim Kurumlarına Atananların Özlük Hakları

Olağanüstü Hal Kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve başvurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunca ka...

HARCIRAH

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Muhakkik Soruşturmacı Soruşturmayı Ne Kadarlık Sürede Tamamlamalıdır?

Muhakkik Soruşturmacı Soruşturmayı Ne Kadarlık Sürede Tamamlamalıdır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. ma...

Disiplin Soruşturmasında Savunma Ne Zaman Alınmalıdır?

Disiplin Soruşturmasında Savunma Ne Zaman Alınmalıdır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan mevzuat hüküm...

MALİYE MEVZUATI

Maliye Bakanlığı 4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 Maddesi Hk Yazı Yayımladı

Maliye Bakanlığı 4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 Maddesi Hk Yazı Yayımladı Bilindiği üzere 4735 sayılı kanuna eklenen...

Kamu Harcama Süreçlerinde E-Fatura  Kullanımına Geçiş

Merkezi Yönetime Bağlı Harcama Birimlerinde e-Fatura Kullanılmaya Başlanıyor. 1 Mart 2019 tarihinden itibaren kayıt...

MAAŞ

4 B li Sözleşmeli Personellere Aile Yardımı Ödenir mi?

4 B li Sözleşmeli Personellere Aile Yardımı Ödenir mi? Kamu kurumlarında Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişk...

Geçici Görevlendirmelerin Ek Özel Hizmet Tazminatına Etkisi

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'da, kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan sağlık...