Yeni ÖTV Oranları Belirlendi

Yeni ÖTV Oranları Belirlendi
125×125

27/03/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların vergi tutar ve/veya oranları, adı geçen Kanun eki listelerin 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilmesi nedeniyle, yeniden belirlenmiş olup, mezkur ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listede yapılan değişiklik çerçevesinde bazı ÖTV Kararnamelerinde yer alan G.T.İ.P. numaraları ve mal tanımları da güncellenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı ile eki cetveller aşağıda yer almaktadır.

Karar Sayısı : 2018/11542

Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekii (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/3/2018 tarihli ve 39208 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I), ÇI) VE (III) SAYILI LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE ORANLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

(I) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İP. m Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2710.12.11.00.00 (Hafif yağlar ve müstahzarları) özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0 Kilogram
2710.12.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre
2710.12.4L00.Q0 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı (RON) 95’den az olanlar 2,1500 Litre
2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan 2,3765 Litre
2710.12,45,00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) 2,3765 Litre
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha Mu fakat 9S’den az olanlar) Diğerleri 2,3765 Litre
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,4985 Litre
2710.12.49.00.12 (içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (Elü)

2,4985 Litre
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0;033 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

2,4985 Litre
2710.12.51.00.00 (içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98’den az olanlar 2.1800 Litre
2710.12.59.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) , Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 2,1800 Litre
2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 0 Lite
2710.19.21.00.00 (Kerosen) Jet yakıtı 0 Litre
2710.19.43.00.11 (Gaz oillcr)

(Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,001’i geçmeyenler) Motorin

1,7945 Litre
2710.19.43.00*17 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükilrt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Damıtık denizdi İU yakıtı

1,7945 Litre
  (Gazoiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

   

2710,19.43.00.29 Diğerleri 1,7945 Litre f
2710,19.46.00,18 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen Mal % 0,002’yi geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

1,7945 Litre
2710.19.46.00.29 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oran] % 0.001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)

Diğerleri

1,7945 Litre
2710,19.47.00.18 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler) • Damıtık dcnizcilik yakıtı

1,7945 Litre
2710.19.47.00.19 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)

Diğerleri

1,7945 Litre
2710.19.48.00.11 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle- kükürt oranı % 0,1 ‘i geçenler) Damıtık denizcilik yakıtı

1,7245 Litre
2710.19.48.00.18 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,1’i geçenler) Diğerleri

1,7245 Litre
2710.20.ll.00.il (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin .

1,7945 Litre
2710,20.11.00.19 (Gaz oiller)

(Ağırlık İtibariyle kükürt oranı % 0>00ri geçmeyenler) Diğerleri

1,7945 Litre
2710.20.1S.00.00 (Gaz oiller)

Ağırlık itibariyle kiikiirt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler

1,7945 Litre
2710.20.17.00.00 (Gaz oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler

1,7945 Litre
2710.20.19.00.00 (Gaz oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler

1,7245 Litre
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar

(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 27İG.19.29.Ü0.00 G.TİP. numaralı malların biodizei ihtiva edenleri ile 2710,19.81» 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 271U.19.91, 2710.19,93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizei ihtiva edenleri hariç)

1,7245 Litre
2710.19.62.00.10 (Fuel oiller)

(Ağırlık itibarîyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı

0,4760 Kilogram
2710.İ9.62.0Ö.1İ (Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle küktlrt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Fuel oil

0.4760 Kilogram
2710,19.62.00.31 (Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kiikiirt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Artık denizcilik vakit*

0.4760 Kilogram
2710.19.62,00.39 (Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Diğerleri

0,4760 Kilogram
2710.19.64.00.10 (Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Kalorifer Yakıtı

0,2370 Kilogram

2710.19.64.00-11 (Fuel Diller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Fuel ati

0;2370 Kilogram
2710.19.64.00.31 (Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Attık denizcilik yakıtı

0.2370 Kilogram
2710.19.64.00.39 (Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktar; % 0,1’i geçen fakat %lri geçmeyenler)

Diğerleri

0,2370 Kilogram
2710.19.68.00.11 (Fuel oiDcr)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Yüksek kükürtlü fuel oil

0.2240 Kilogram
2710,19.68.00.31 (Fuel oiller) .

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Artık denizcilik yakıtı

0,2240 Kilogram
2710.19-68.00.39 (Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Diğerleri

0,2240 Kilogram
2710.20.31.00.00 (Fuel oiller) ■

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler

0,4760 Kilogram
2710,20*35.00.00 (Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçeD fakat %1’i geçmeyenler

0,2370 Kilogram
2710.2fl.39.Q0.00 (Fııel oiller) ” Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler 0,2240 Kilogram
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

(271M 1.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711,21.00.00.00; 2711.29.00.00.U ve2711.29,00,00,12 hariç)

0 Kilogram
2711,11.00.00,00 (Sıvılaştırılmış)

Duğal gaz

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak filanlar Diğerleri

0,8599

0,0230

Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.12 (Sıvılaştırılmış)

Propan

1,7780 Kilogram
27U.13 (Sıvılaştırılmış)

Bütan

1,7780 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştrılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri

1.7780

1.7780

Kilogram

Kilogram

2711.21.00.00.00 (Gaz halinde olanlar)

Doğal gaz

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri

0,8599

0,0230

Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar) Propan 1,7780 Kilogram
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar) Biitan 1,7780 Kilogram
27.13 Petrol koku, petrol hitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenii minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

0 Kilogram
2713.11.00.00.00 (Petrol koku) Kalsine edilmemiş c Kilogram
  (Petrol koku)    

27I3J2.00.00.00 Kalsine edilmiş 0 Kilogram
2713,20,00.00.19 (Petrol bitümeni) Diğerleri 0 Kilogram
2713.90 Fetroi yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

a Kilogram
2715,00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitîimen, petrol bitümeni» mineral katran veya mineral katran zifti (bitiimenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar 0 Kilogram
38.26 B i od ize 1 ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitiimenli minerallerden elde edilen yağlan İçerenler veya içermeyenler 1,1209 Litre
(B) CETVELİ

GXİ,P, no Mal İsmi Vergi Tutarı

(TL)

Birimi
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 2,4985 Kilogram
2707.20.00.00.00 Toluoi (Tolııen) 2,4985 Kilogram
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilcn) 2,4985 Kilogram
2707.50.00.00.11 Solvcnt nafta (Çözücü nafta) 2,4985 Kilogram
2707.50.00.00.19 Diğerleri 2,4985 Kilogram
2707,99.19.00.00 Diğerleri 2,4985 Kilogram
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 2j4985 Kilogram
2709,00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 2,4985 Kilogram
2710.12.21.00.00 White spirit 2,4985 Kilogram
2710-12.25.00.00 Diğerleri 2,4985 Kilogram
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 2,4985 Kilogram
2710.12.90.00.19 Diğerleri 2,4985 Kilogram
2710.19.29.00.00 Diğerleri 2,4985 Kilogram
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar

[Yalmz;

-2710.12.90.00.11, 2730.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.TJJP. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

2,4985 Kilogram
  -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 flit pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.] 1,5007 Kilogram
2901.10.00.90:11 Hekzan 2,4985 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 2,4985 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 2,4985 Kilogram
290 LİG.00.90.19 Diğer doymuş asikiik hidrokarbonlar 2,4985 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 2,4985 Kilogram
2902,30.00.00.00 Totuen (Toluul) 2,4985 Kilogram
2902.60.00.00.00 Etilbenzen 2,4985 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 2,4985 Kilogram
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonıı durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 2,4985 Kilogram

3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 0,9390 Kilogram
3824.99.96.90.68 Diğerleri 0,9390 Kilogram
2710.19.71.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

1,5007 Kilogram
2710.19.75,00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar)

2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

1,5007 Kilogram
2710.19.81.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Motor yağlan, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama

yağları

1,5007 Kilogram
2710.19.83.00,00 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları 1,5007 Kilogram
2710.19.85.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafin 1,5007 Kilogram
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Dişli yağları ve redüktor yağları 1,5007 Kilogram
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

1,5007 Kilogram
2710.19.93.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 1,5007 Kilogram
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar 1,5007 Kilogram
2710.19,99.00.11 (Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock

1,5007 Kilogram
2710.19.99.00,98 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Diğerleri 1,5007 KilogTam
2712.20 Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren paralın 1,5007 Kilogram
3801.20.10.00.00 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı- koiloidal grafit 1,5007 Kilogram
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar 1.5007 Kilogram
2710.19.25,00.11 Gazyağı 1,1367 Litre
2710.19.25.00.19 Diğerleri 1,1367 Litre
3403,11.00,00.00 (Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri vc köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,5007 Kilogram
3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlan içerenler

1,5007 Kilogram
3403.19.20.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

1,5007 Kilogram
3403.19,80.00,00 (Yağlama müstahzarlan) Diğerleri 1,5007 Kilogram
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarlan)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,5007 Kilogram.
3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarlan) Diğerleri 1.5007 Kilogram

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (Tl) sayılı listede yer alan malların vergi oranlan aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(II) SAYILI LİSTE

G.T-İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)
8701,20 Yan römorkler için çekiciler 4
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar  
  – Otobüs 1
  – Midibüs 4
  – Minibüs 9
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnaz binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb.s (jfara arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar,j [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli İçten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

– Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan vc yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısmm 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50’sinirı altında dian motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler^ binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 
  — İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3‘ün altında olanlar 15
  — İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3,ün altmda olanlar 15
  Sadece elektrik motorlu olanlar

–  Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

10
  — Motor silindir hacmi 3200 cm3,ü geçmeyenler 15
  – Sadece elektrik motorlu olanlar > Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçmeyenler

10
  — Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 Tl/yi aşmayanlar 45
  — Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşıp. 80.000 TL’yi aşmayanlar 50
  —  Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3,ü geçmeyenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 em3‘ti geçmeyenler

60
  — Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar 45
  — Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi aşmayanlar 50
  — Diğerleri Diğerleri 60
  — özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar Î00
  — Diğerleri

–   Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler

—   Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 em3‘ıı geçmeyenler

uo

  —   Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

—   Diğerleri

—  Diğerleri

Sadece elektrik motorlu olanlar

—  Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler

—  Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

—  Motor gücü 120 kWı geçenler

100

110

160

3

7

15

8703.10.11.00.00 Özellikle kür ü/erinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşkmeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yan dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar 6.7
8703.10.18.00.00 Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) 6,7
87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

– Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm3,ti geçmeyenler hariç);

 
  — Motor silindir hacmi 3000 cm3lü geçmeyenler 10
  — Motor silindir hacmi 3000 cma,ü geçen fakat 4000 cm3‘ü geçmeyenler 52
  Motor silindir hacmi 4000 cm3,ü geçenler

Sadece elektrik motorlu olanlar

75
  — Motor gücü 85 kWı geçmeyenler 10
  — Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 52
  — Motor gücü 120 kW’ı geçenler – Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar 75
  – Sadece elektrik motorlu olanlar • 10
  — Diğerleri – Diğerleri 10
  — Sadece elektrik motorlu olanlar 4
  — Diğerleri 4
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak özere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtlar], beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) [(Yalnız kayıt ve tescile tahi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)] 4
87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları 4
87.11 Motosikletler (mopedler dabil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

 
  – Motor silindir hacmi 250 cnr”ü geçmeyenler 8
  – Motor silindir hacmi 250 em3‘ü gebenler 37
8711.60.10.00.00 Sürekli nominal gttcii 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, iiç ve dört tekerlekli taşıtlar 3
8711.60,90.00.11 Motor gücü 20 kW’î geçenler 37
8711.60.90.00*12 Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler 3
88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları [(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)] 0,5
8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar) 0
8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

0

89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı -deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve 8
  kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar  
  ve kanolar hariç)  
  – Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri 0

MADDE 3- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranlar] ve asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.LP. NO Mal ismi Vergi

Oram

(%)

Asgari

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

20.09 Meyva suları (iizünt şırası dahil) ve sebze sulan (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış otsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları vc Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) 10  
22.02 Sular (mineral sular vc gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırdmış) vc alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze sulan hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden stıyu ile üretilmiş» tatlandırılmış» aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile, 2202; 10.00.0ü. 11, 2202.10,00.00.12, 2202.10.Û0.00.-13, 2202.91.00.00.00 hariç) ‘ 10  
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10  
2202.10.00.00.12 Meyyali gazozlar 10  
2202,10,00,00.13 Kolalı gazozlar 25
2202.91,00.00.00 Alkolsüz biralar 10
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 1,3498
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204,10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm sıraları hariç)

0 6,6363
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 44,8351
22,05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00,00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0 67,6673
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 19 veya daha az olanlar 0 53,7356
2205.10,90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 11 ve fazla olanlar 0 197,5242
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 6,6363
2207.20 Alkol-dcrecesi ne olursa olsun tağyir (denatiire) edilmiş etil alkol ve damıtın) yoluyla efde edilen diğer alkollü İçkiler [Alkol dcrecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] 0 197,5242
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90-91; 2208.90,99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 0 197,5242
2208.20 IJzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yotu ile elde edilen alkollü içkiler 0 197,5242
2208.50

2208.60

Cin ve Geneva 0 175,6630
Votka (2208.60,91.00.00,2208.60.99.00.00 hariç) 0 175,6630
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol dereccsı hacim itibariyle % 45.4’deıı fazla olanlar) 0 197,5242

2Z08.60.99.00,00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 197,5242
2208.70 Likörler 0 197,5242
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 hariç) 0 197,5242
2208.90.48.00.11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0 171,2723
2208.90.71.00,11 Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0 171,2723

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO . Mal İsmi Vergi

Oranı

(%>

Asgari

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,2429 0,3246
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar • 40 0,2429 0,3246
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,2429 0,3246
2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,25 0,2429 0,3246
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçlar] açık puru 1ar, sigarillolaı ve sigaralar)

-Toton yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve

sigarillolar

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar .,

40

65,25

0,2429

0,2429

0,3246

0,3246

24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “humojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00,2403.19.10.00.19, 2403.19,90.00,19,

2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00,2403.99.90.00.00 hariç)

65,25 0,2429 0,3246
2403.11,00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 65,25 0,0633 0,3246
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,0633 0,3246
2463.19,90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.L geçen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,0633 0,3246
2403.99,10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,2429 0,3246
4813.10,00.80.00 Diğerleri (Makaron) 0 0,0500

MADDE 4- (1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar”m 1 inci maddesinde yer alan “2710.11.45,00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.45.00,19, 2710.11.49.00.11 ve

  1. 19” ibareleri “2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.49.00.11 ve
  1. 12” şeklinde değiştirilmiştir.
  2. MADDE S- (1) 26/6/2006 tarihli ve 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar”ın 1 inci maddesinde yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11” ibaresi “2710.19.62.00.10,   2710.19.62.00.11, 2710.19.64,00,10,    2710,19.64.00.11   ve
  1. 11” şeklinde değiştirilmiştir.
  2. MADDE 6- (1) 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Listenin (B)

Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”m 1 inci maddesinde yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(I) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi ORAN (%)
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 0,75
2707,20.00.00.00 Toluol (Toluen) 0,75
2707,30*00.00.00 KjsiİûI (KsiJen) 0,75
2707.50.00.00.11 Solvent hafta (Çözücü nafta) 0,75
2707,50.00.00.19 Diğerleri 0,75
2707,99.19.00.00 Diğerleri 0,75
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Ântrasen 0,75
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 0,75
2710.12.21.00.00 White spirit 0,75
2710.12.25.00.00 Diğerleri 0,75
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 0,75
2710.12.90.00.19 Diğerleri 0,75
2710.19,29.00.00 Diğerleri 0,75
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar . •

[Yalnız;

“27l0.12.90.00.il, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19,29.00.00 G.Tİ.P. numaralı malların biodize! ihtiva edenleri.

0,75
  -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19,91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt nozisvonlarımla ver alan mallarm hindi/el ihtiva edcnleri.l 28,50
2901.10.00.90.11 Hekzan 0,75
2901.10,00.90.12 Heptan 0,75
2901.10.00.90.13 Pentaû 0,75
2901.10,00.90.19 Diğer doymuş asildik hidrokarbonlar 0,75
2902.20,00.00.00 Benzen (Benzol) 0,75
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 0,75
2902.60.00.00.00 Etilbeıızen 0,75
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 0,75
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı diizenlcyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gjbi aynı amamla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 0,75
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 2,50
3824.99.96.90.68 Diğerleri 2,50
2710.19,71,00,00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

Özci bir işleme tabi tutulacak olanlar

28,50
2710,19.75,00,00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710,19.71,00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

28,50
2710.19.81,00,00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

28,50
2710.19.83.00,00 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları 28,50
  (Yağlama yağları; diğer yağlar)  

2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin 28,50
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Dişli vaelan ve redüktör yağları 28,50
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağlan, aşınmayı Önleyici yağlar

28,50
2710.19.93.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 28,50
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar 28,50
2710.19.99.00.11 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

Spindlc OU, Light Ncutral, Heavy Neutral, Bright Stock

28,50
2710.19,99.00.98 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğerleri 28,50
27X2,20 Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin 28,50
3S01.2U.10.00.0fl Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan koHoidal grafit; yan-kolloidal grafit 28,50
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları , ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenii minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar 28,50
2710.19.25.00.11 Gazyağı 2,0ü
2710.19.25.00.19 Diğerleri , 2,00
3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1.43
3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarlan)

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağlan veya bitümenli minerallerden eide edilen yağları içerenler

1,43
3403.19.20.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve cn az %60ra kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

1,43
3403,19,80.00,00 (Y ağlama müstahzarları) Diğerleri 1,43
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,43
3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları) Diğerleri 1,43

MADDE 7- (1) 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alaıı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”m 3 üncü maddesinde yer alan “2710.19.99.00.21,                                                                                      2710.19.99.00.22,     2710.19.99.00.23,

  1. 24” ibaresi “2710.19.99.00.11” şeklinde ve aynı maddede yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
»

G.T.Î.P. NO Mal İsmi
271fl.I9.71.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.81.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

Motor yağları, kompresör yağlama yağlan, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları
2710.19.85.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafın
2710.19.87.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00 (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.25 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar

[Yalnız; 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarlan)

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

3403.19.20.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir vağlavıcılar

3403.19.80.00.00 (Yağlama müstahzarları) Diğerleri
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları) Diğerleri

MADDE 8- (1) 2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar “m 3 üncü maddesinde yer alan “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12” ibareleri “2710.19.43.00.11 ve

  1. 11” şeklinde ve “3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı “oto biodizel”in harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel” olarak ibaresi “38.26 tarife pozisyon numarasındaki mallardan 3826.00.10.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan biodizelin harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, biodizel” şeklinde değiştirilmiştir.
  2. MADDE 9- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Benzer yazılar