Yeni ÖTV Oranları Belirlendi

Yeni ÖTV Oranları Belirlendi
125×125

27/03/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların vergi tutar ve/veya oranları, adı geçen Kanun eki listelerin 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilmesi nedeniyle, yeniden belirlenmiş olup, mezkur ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listede yapılan değişiklik çerçevesinde bazı ÖTV Kararnamelerinde yer alan G.T.İ.P. numaraları ve mal tanımları da güncellenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı ile eki cetveller aşağıda yer almaktadır.

Karar Sayısı : 2018/11542

Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekii (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/3/2018 tarihli ve 39208 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I), ÇI) VE (III) SAYILI LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE ORANLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

(I) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İP. mMal İsmiVergi Tutarı (TL)Birimi
2710.12.11.00.00(Hafif yağlar ve müstahzarları) özel bir işleme tabi tutulacak olanlar0Kilogram
2710.12.31.00.00Uçak benzini0Litre
2710.12.4L00.Q0(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı (RON) 95’den az olanlar2,1500Litre
2710.12.45.00.11(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan2,3765Litre
2710.12,45,00.13(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)2,3765Litre
2710.12.45.00.18(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha Mu fakat 9S’den az olanlar) Diğerleri2,3765Litre
2710.12.49.00.11(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,4985Litre
2710.12.49.00.12(içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (Elü)

2,4985Litre
2710.12.49.00.18(İçindeki kurşun miktarı litrede 0;033 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

2,4985Litre
2710.12.51.00.00(içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98’den az olanlar2.1800Litre
2710.12.59.00.00(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) , Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar2,1800Litre
2710.12.70.00.00Benzin tipi jet yakıtı0Lite
2710.19.21.00.00(Kerosen) Jet yakıtı0Litre
2710.19.43.00.11(Gaz oillcr)

(Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,001’i geçmeyenler) Motorin

1,7945Litre
2710.19.43.00*17(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükilrt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Damıtık denizdi İU yakıtı

1,7945Litre
 (Gazoiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

  

2710,19.43.00.29Diğerleri1,7945Litre f
2710,19.46.00,18(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen Mal % 0,002’yi geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

1,7945Litre
2710.19.46.00.29(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oran] % 0.001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler)

Diğerleri

1,7945Litre
2710,19.47.00.18(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler) • Damıtık dcnizcilik yakıtı

1,7945Litre
2710.19.47.00.19(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler)

Diğerleri

1,7945Litre
2710.19.48.00.11(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle- kükürt oranı % 0,1 ‘i geçenler) Damıtık denizcilik yakıtı

1,7245Litre
2710.19.48.00.18(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,1’i geçenler) Diğerleri

1,7245Litre
2710.20.ll.00.il(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin .

1,7945Litre
2710,20.11.00.19(Gaz oiller)

(Ağırlık İtibariyle kükürt oranı % 0>00ri geçmeyenler) Diğerleri

1,7945Litre
2710.20.1S.00.00(Gaz oiller)

Ağırlık itibariyle kiikiirt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler

1,7945Litre
2710.20.17.00.00(Gaz oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler

1,7945Litre
2710.20.19.00.00(Gaz oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler

1,7245Litre
2710.20.90.00.00Diğer yağlar

(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 27İG.19.29.Ü0.00 G.TİP. numaralı malların biodizei ihtiva edenleri ile 2710,19.81» 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 271U.19.91, 2710.19,93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizei ihtiva edenleri hariç)

1,7245Litre
2710.19.62.00.10(Fuel oiller)

(Ağırlık itibarîyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı

0,4760Kilogram
2710.İ9.62.0Ö.1İ(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle küktlrt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Fuel oil

0.4760Kilogram
2710,19.62.00.31(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kiikiirt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Artık denizcilik vakit*

0.4760Kilogram
2710.19.62,00.39(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Diğerleri

0,4760Kilogram
2710.19.64.00.10(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Kalorifer Yakıtı

0,2370Kilogram

2710.19.64.00-11(Fuel Diller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Fuel ati

0;2370Kilogram
2710.19.64.00.31(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler)

Attık denizcilik yakıtı

0.2370Kilogram
2710.19.64.00.39(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktar; % 0,1’i geçen fakat %lri geçmeyenler)

Diğerleri

0,2370Kilogram
2710.19.68.00.11(Fuel oiDcr)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Yüksek kükürtlü fuel oil

0.2240Kilogram
2710,19.68.00.31(Fuel oiller) .

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Artık denizcilik yakıtı

0,2240Kilogram
2710.19-68.00.39(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Diğerleri

0,2240Kilogram
2710.20.31.00.00(Fuel oiller) ■

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler

0,4760Kilogram
2710,20*35.00.00(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçeD fakat %1’i geçmeyenler

0,2370Kilogram
2710.2fl.39.Q0.00(Fııel oiller) ” Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler0,2240Kilogram
27.11Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

(271M 1.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711,21.00.00.00; 2711.29.00.00.U ve2711.29,00,00,12 hariç)

0Kilogram
2711,11.00.00,00(Sıvılaştırılmış)

Duğal gaz

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak filanlar Diğerleri

0,8599

0,0230

Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.12(Sıvılaştırılmış)

Propan

1,7780Kilogram
27U.13(Sıvılaştırılmış)

Bütan

1,7780Kilogram
2711.19.00.00.11Sıvılaştrılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri

1.7780

1.7780

Kilogram

Kilogram

2711.21.00.00.00(Gaz halinde olanlar)

Doğal gaz

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri

0,8599

0,0230

Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.29.00.00.11(Gaz halinde olanlar) Propan1,7780Kilogram
2711.29.00.00.12(Gaz halinde olanlar) Biitan1,7780Kilogram
27.13Petrol koku, petrol hitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenii minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

0Kilogram
2713.11.00.00.00(Petrol koku) Kalsine edilmemişcKilogram
 (Petrol koku)  

27I3J2.00.00.00Kalsine edilmiş0Kilogram
2713,20,00.00.19(Petrol bitümeni) Diğerleri0Kilogram
2713.90Fetroi yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

aKilogram
2715,00.00.00.00Esasını tabii asfalt, tabii bitîimen, petrol bitümeni» mineral katran veya mineral katran zifti (bitiimenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar0Kilogram
38.26B i od ize 1 ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitiimenli minerallerden elde edilen yağlan İçerenler veya içermeyenler1,1209Litre
(B) CETVELİ

GXİ,P, noMal İsmiVergi Tutarı

(TL)

Birimi
2707.10.00.00.00Benzol (Benzen)2,4985Kilogram
2707.20.00.00.00Toluoi (Tolııen)2,4985Kilogram
2707.30.00.00.00Ksilol (Ksilcn)2,4985Kilogram
2707.50.00.00.11Solvcnt nafta (Çözücü nafta)2,4985Kilogram
2707.50.00.00.19Diğerleri2,4985Kilogram
2707,99.19.00.00Diğerleri2,4985Kilogram
2707.99.20.00.00Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen2j4985Kilogram
2709,00.10.00.00Tabii gazın kondanseleri2,4985Kilogram
2710.12.21.00.00White spirit2,4985Kilogram
2710-12.25.00.00Diğerleri2,4985Kilogram
2710.12.90.00.11Diğer solventler (Çözücüler)2,4985Kilogram
2710.12.90.00.19Diğerleri2,4985Kilogram
2710.19.29.00.00Diğerleri2,4985Kilogram
2710.20.90.00.00Diğer yağlar

[Yalmz;

-2710.12.90.00.11, 2730.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.TJJP. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

2,4985Kilogram
 -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 flit pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]1,5007Kilogram
2901.10.00.90:11Hekzan2,4985Kilogram
2901.10.00.90.12Heptan2,4985Kilogram
2901.10.00.90.13Pentan2,4985Kilogram
290 LİG.00.90.19Diğer doymuş asikiik hidrokarbonlar2,4985Kilogram
2902.20.00.00.00Benzen (Benzol)2,4985Kilogram
2902,30.00.00.00Totuen (Toluul)2,4985Kilogram
2902.60.00.00.00Etilbenzen2,4985Kilogram
2909.19.90.00.13Metil tersiyer bütil eter (MTBE)2,4985Kilogram
38.11Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonıı durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar2,4985Kilogram

3814.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar0,9390Kilogram
3824.99.96.90.68Diğerleri0,9390Kilogram
2710.19.71.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

1,5007Kilogram
2710.19.75,00.00(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

1,5007Kilogram
2710.19.81.00.00(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Motor yağlan, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama

yağları

1,5007Kilogram
2710.19.83.00,00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları1,5007Kilogram
2710.19.85.00.00(Yağlama yağlan; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafin1,5007Kilogram
2710.19.87.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Dişli yağları ve redüktor yağları1,5007Kilogram
2710.19.91.00.00(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

1,5007Kilogram
2710.19.93.00.00(Yağlama yağlan; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar1,5007Kilogram
2710.19.99.00.25(Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar1,5007Kilogram
2710.19,99.00.11(Yağlama yağlan; diğer yağlar)

Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock

1,5007Kilogram
2710.19.99.00,98(Yağlama yağlan; diğer yağlar) Diğerleri1,5007KilogTam
2712.20Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren paralın1,5007Kilogram
3801.20.10.00.00Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı- koiloidal grafit1,5007Kilogram
3819.00.00.00.00Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar1.5007Kilogram
2710.19.25,00.11Gazyağı1,1367Litre
2710.19.25.00.19Diğerleri1,1367Litre
3403,11.00,00.00(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri vc köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,5007Kilogram
3403.19.10.00.00(Yağlama müstahzarları)

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlan içerenler

1,5007Kilogram
3403.19.20.00.00(Yağlama müstahzarları)

Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

1,5007Kilogram
3403.19,80.00,00(Yağlama müstahzarlan) Diğerleri1,5007Kilogram
3403.91.00.00.00(Yağlama müstahzarlan)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,5007Kilogram.
3403.99.00.00.00(Yağlama müstahzarlan) Diğerleri1.5007Kilogram

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (Tl) sayılı listede yer alan malların vergi oranlan aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(II) SAYILI LİSTE

G.T-İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)
8701,20Yan römorkler için çekiciler4
87.0210 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar 
 – Otobüs1
 – Midibüs4
 – Minibüs9
87.03Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnaz binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb.s (jfara arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar,j [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli İçten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

– Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan vc yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısmm 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50’sinirı altında dian motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler^ binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 
 — İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3‘ün altında olanlar15
 — İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3,ün altmda olanlar15
 Sadece elektrik motorlu olanlar

–  Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

10
 — Motor silindir hacmi 3200 cm3,ü geçmeyenler15
 – Sadece elektrik motorlu olanlar > Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçmeyenler

10
 — Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 Tl/yi aşmayanlar45
 — Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşıp. 80.000 TL’yi aşmayanlar50
 —  Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3,ü geçmeyenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 em3‘ti geçmeyenler

60
 — Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar45
 — Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi aşmayanlar50
 — Diğerleri Diğerleri60
 — özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlarÎ00
 — Diğerleri

–   Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler

—   Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 em3‘ıı geçmeyenler

uo

 —   Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

—   Diğerleri

—  Diğerleri

Sadece elektrik motorlu olanlar

—  Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler

—  Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

—  Motor gücü 120 kWı geçenler

100

110

160

3

7

15

8703.10.11.00.00Özellikle kür ü/erinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşkmeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yan dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar6.7
8703.10.18.00.00Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)6,7
87.04Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

– Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm3,ti geçmeyenler hariç);

 
 — Motor silindir hacmi 3000 cm3lü geçmeyenler10
 — Motor silindir hacmi 3000 cma,ü geçen fakat 4000 cm3‘ü geçmeyenler52
 Motor silindir hacmi 4000 cm3,ü geçenler

Sadece elektrik motorlu olanlar

75
 — Motor gücü 85 kWı geçmeyenler10
 — Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler52
 — Motor gücü 120 kW’ı geçenler – Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar75
 – Sadece elektrik motorlu olanlar •10
 — Diğerleri – Diğerleri10
 — Sadece elektrik motorlu olanlar4
 — Diğerleri4
87.05Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak özere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtlar], beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) [(Yalnız kayıt ve tescile tahi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]4
87.09Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları4
87.11Motosikletler (mopedler dabil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

 
 – Motor silindir hacmi 250 cnr”ü geçmeyenler8
 – Motor silindir hacmi 250 em3‘ü gebenler37
8711.60.10.00.00Sürekli nominal gttcii 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, iiç ve dört tekerlekli taşıtlar3
8711.60,90.00.11Motor gücü 20 kW’î geçenler37
8711.60.90.00*12Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler3
88.02Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları [(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]0,5
8901.10.10.00.1118 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar)0
8901.10.90.00.11Yolcu ve gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

0

89.03Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı -deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve8
 kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar 
 ve kanolar hariç) 
 – Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri0

MADDE 3- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranlar] ve asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.LP. NOMal ismiVergi

Oram

(%)

Asgari

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

20.09Meyva suları (iizünt şırası dahil) ve sebze sulan (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış otsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları vc Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç)10 
22.02Sular (mineral sular vc gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırdmış) vc alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze sulan hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden stıyu ile üretilmiş» tatlandırılmış» aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile, 2202; 10.00.0ü. 11, 2202.10,00.00.12, 2202.10.Û0.00.-13, 2202.91.00.00.00 hariç) ‘10 
2202.10.00.00.11Sade gazozlar10 
2202.10.00.00.12Meyyali gazozlar10 
2202,10,00,00.13Kolalı gazozlar25
2202.91,00.00.00Alkolsüz biralar10
2203.00Malttan üretilen biralar631,3498
22.04Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204,10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm sıraları hariç)

06,6363
2204.10Köpüklü şaraplar044,8351
22,05Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00,00, 2205.10.90.00.12 hariç)067,6673
2205.10.10.00.00Alkol derecesi hacim itibariyle % 19 veya daha az olanlar053,7356
2205.10,90.00.12Alkol derecesi hacim itibariyle % 11 ve fazla olanlar0197,5242
2206.00Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları06,6363
2207.20Alkol-dcrecesi ne olursa olsun tağyir (denatiire) edilmiş etil alkol ve damıtın) yoluyla efde edilen diğer alkollü İçkiler [Alkol dcrecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]0197,5242
22.08Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90-91; 2208.90,99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]0197,5242
2208.20IJzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yotu ile elde edilen alkollü içkiler0197,5242
2208.50

2208.60

Cin ve Geneva0175,6630
Votka (2208.60,91.00.00,2208.60.99.00.00 hariç)0175,6630
2208.60.91.00.00Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol dereccsı hacim itibariyle % 45.4’deıı fazla olanlar)0197,5242

2Z08.60.99.00,00Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)0197,5242
2208.70Likörler0197,5242
2208.90Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 hariç)0197,5242
2208.90.48.00.11Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0171,2723
2208.90.71.00,11Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0171,2723

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO. Mal İsmiVergi

Oranı

(%>

Asgari

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

Maktu

Vergi

Tutarı

(TL)

2402.10.00.00.11Tütün içeren purolar400,24290,3246
2402.10.00.00.12Uçları açık purolar •400,24290,3246
2402.10.00.00.19Sigarillolar400,24290,3246
2402.20Tütün içeren sigaralar65,250,24290,3246
2402.90.00.00.00Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçlar] açık puru 1ar, sigarillolaı ve sigaralar)

-Toton yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve

sigarillolar

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar .,

40

65,25

0,2429

0,2429

0,3246

0,3246

24.03Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “humojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00,2403.19.10.00.19, 2403.19,90.00,19,

2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00,2403.99.90.00.00 hariç)

65,250,24290,3246
2403.11,00.00.00Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri65,250,06330,3246
2403.19.10.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)65,250,06330,3246
2463.19,90.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.L geçen ambalajlarda olanlar)65,250,06330,3246
2403.99,10.00.00Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün65,250,24290,3246
4813.10,00.80.00Diğerleri (Makaron)00,0500

MADDE 4- (1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar”m 1 inci maddesinde yer alan “2710.11.45,00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.45.00,19, 2710.11.49.00.11 ve

  1. 19” ibareleri “2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.49.00.11 ve
  1. 12” şeklinde değiştirilmiştir.
  2. MADDE S- (1) 26/6/2006 tarihli ve 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar”ın 1 inci maddesinde yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11” ibaresi “2710.19.62.00.10,   2710.19.62.00.11, 2710.19.64,00,10,    2710,19.64.00.11   ve
  1. 11” şeklinde değiştirilmiştir.
  2. MADDE 6- (1) 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Listenin (B)

Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”m 1 inci maddesinde yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(I) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ

G.T.İ.P. NOMal İsmiORAN (%)
2707.10.00.00.00Benzol (Benzen)0,75
2707,20.00.00.00Toluol (Toluen)0,75
2707,30*00.00.00KjsiİûI (KsiJen)0,75
2707.50.00.00.11Solvent hafta (Çözücü nafta)0,75
2707,50.00.00.19Diğerleri0,75
2707,99.19.00.00Diğerleri0,75
2707.99.20.00.00Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Ântrasen0,75
2709.00.10.00.00Tabii gazın kondanseleri0,75
2710.12.21.00.00White spirit0,75
2710.12.25.00.00Diğerleri0,75
2710.12.90.00.11Diğer solventler (Çözücüler)0,75
2710.12.90.00.19Diğerleri0,75
2710.19,29.00.00Diğerleri0,75
2710.20.90.00.00Diğer yağlar . •

[Yalnız;

“27l0.12.90.00.il, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19,29.00.00 G.Tİ.P. numaralı malların biodize! ihtiva edenleri.

0,75
 -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19,91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt nozisvonlarımla ver alan mallarm hindi/el ihtiva edcnleri.l28,50
2901.10.00.90.11Hekzan0,75
2901.10,00.90.12Heptan0,75
2901.10.00.90.13Pentaû0,75
2901.10,00.90.19Diğer doymuş asildik hidrokarbonlar0,75
2902.20,00.00.00Benzen (Benzol)0,75
2902.30.00.00.00Toluen (Toluol)0,75
2902.60.00.00.00Etilbeıızen0,75
2909.19.90.00.13Metil tersiyer bütil eter (MTBE)0,75
38.11Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı diizenlcyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gjbi aynı amamla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar0,75
3814.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar2,50
3824.99.96.90.68Diğerleri2,50
2710.19,71,00,00(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Özci bir işleme tabi tutulacak olanlar

28,50
2710,19.75,00,00(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710,19.71,00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

28,50
2710.19.81,00,00(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

28,50
2710.19.83.00,00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları28,50
 (Yağlama yağları; diğer yağlar) 

2710.19.85.00.00Beyaz yağlar, sıvı parafin28,50
2710.19.87.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Dişli vaelan ve redüktör yağları28,50
2710.19.91.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağlan, aşınmayı Önleyici yağlar

28,50
2710.19.93.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar28,50
2710.19.99.00.25(Yağlama yağlan; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar28,50
2710.19.99.00.11(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Spindlc OU, Light Ncutral, Heavy Neutral, Bright Stock

28,50
2710.19,99.00.98(Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğerleri28,50
27X2,20Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin28,50
3S01.2U.10.00.0flSıvı yağ içinde çözelti halinde olan koHoidal grafit; yan-kolloidal grafit28,50
3819.00.00.00.00Hidrolik fren sıvıları , ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenii minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar28,50
2710.19.25.00.11Gazyağı2,0ü
2710.19.25.00.19Diğerleri ,2,00
3403.11.00.00.00(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1.43
3403.19.10.00.00(Yağlama müstahzarlan)

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağlan veya bitümenli minerallerden eide edilen yağları içerenler

1,43
3403.19.20.00.00(Yağlama müstahzarları)

Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve cn az %60ra kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

1,43
3403,19,80.00,00(Y ağlama müstahzarları) Diğerleri1,43
3403.91.00.00.00(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,43
3403.99.00.00.00(Yağlama müstahzarları) Diğerleri1,43

MADDE 7- (1) 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alaıı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”m 3 üncü maddesinde yer alan “2710.19.99.00.21,                                                                                      2710.19.99.00.22,     2710.19.99.00.23,

  1. 24” ibaresi “2710.19.99.00.11” şeklinde ve aynı maddede yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
»

G.T.Î.P. NOMal İsmi
271fl.I9.71.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.81.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Motor yağları, kompresör yağlama yağlan, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları
2710.19.85.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafın
2710.19.87.00.00(Yağlama yağlan; diğer yağlar) Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00(Yağlama yağlan; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.25(Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar
2710.20.90.00.00Diğer yağlar

[Yalnız; 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

3403.11.00.00.00(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.19.10.00.00(Yağlama müstahzarlan)

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

3403.19.20.00.00(Yağlama müstahzarları)

Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir vağlavıcılar

3403.19.80.00.00(Yağlama müstahzarları) Diğerleri
3403.91.00.00.00(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.99.00.00.00(Yağlama müstahzarları) Diğerleri

MADDE 8- (1) 2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar “m 3 üncü maddesinde yer alan “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12” ibareleri “2710.19.43.00.11 ve

  1. 11” şeklinde ve “3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı “oto biodizel”in harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel” olarak ibaresi “38.26 tarife pozisyon numarasındaki mallardan 3826.00.10.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan biodizelin harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, biodizel” şeklinde değiştirilmiştir.
  2. MADDE 9- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir