Kıdem Tazminatında Vergi İadesinden Nasıl Yararlanılacak

Kıdem Tazminatında Vergi İadesinden Nasıl Yararlanılacak

Kıdem Tazminatında Vergi İadesinden Nasıl Yararlanılacak

Kıdem tazminatı ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iade edilmesi, son bir haftadır gündemde. Peki ama nedir bu vergi iadesi? Hangi kıdem tazminatı ödemelerinden gelir vergisi kesiliyordu ki, bunlar şimdi iade edilecek?

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı; işyerinden ayrılan işçinin, bazı şartların varlığı halinde hak kazandığı bir tazminat türüdür. Bu tazminatın önemi, işçinin kıdemi arttıkça miktarının da artması ve uzun yıllar çalışan bir işçi için adeta bir tür emeklilik ikramiyesi gibi olmasıdır.

İşçiye çalışmış olduğu her bir yıl için, bir aylık brüt maaşı kadar kıdem tazminatı ödenir. Böylece işçi ne kadar uzun süredir işyerinde çalışıyorsa, o kadar yüksek miktarda kıdem tazminatına hak kazanır.

Kıdem tazminatından vergi kesintisi

Kıdem tazminatı öyle bir ödemedir ki, bundan yapılacak tek kesinti damga vergisidir. Damga vergisi de binde 7,59’luk oranı ile çok küçük bir rakama tekabül edecektir.

Kıdem tazminatından gelir vergisi ya da SGK primi kesilmez.

Eğer kıdem tazminatından zaten gelir vergisi kesilmiyorsa, bu gelir vergisi iadesi nereden çıktı?

Kıdem tazminatı ödemelerinde vergi iadesi kanunu

30/01/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7162 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 4üncü maddesine şu düzenleme yer almıştır:

“193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

Kanun ne anlama geliyor?

Yukarıda da söylemiştim; kıdem tazminatından zaten gelir vergisi kesilmemesi gerekiyor. O halde, kanunla getirilen gelir vergisi iadesinin amacı nedir?

Daha önceki uygulamalarda, 27/03/2018 tarihinden önce, işçiye ödenen bir takım iş sonu tazminatları, Maliye Bakanlığı tarafından kıdem tazminatından farklı görülüyordu ve bunlardan gelir vergisi kesilmesi isteniyordu. Bu iş sonu tazminatlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İkale sözleşmesi sonucunda yapılan ödemeler
 • İş sonu tazminatları
 • İş kaybı ve iş güvencesi tazminatları

Buna benzer ödemeler nedeniyle, gelir vergisi kesintisine uğrayanlar, vergi dairesine başvurarak ödedikleri vergiyi geri alabilecek.

Hangi ödemeler için ve nasıl vergi iadesi talep edilecek?

Kıdem tazminatı gelir vergisine tabi olmasa da, her yıl belirlenen bir kıdem tazminatı tavanı olduğu için, bu tavanın üzerindeki ödemeler gelir vergisine tabi tutulmaktadır:

O halde; gelir vergisi iadesinde, bu tavan tutarı dikkate alınacaktır. Gelin, sizin için süreci özetleyelim ve daha anlaşılır hale getirelim:

 • İkale ve benzeri karşılıklı sonlandırma sonucu işverenden aldığınız tazminat olmalı
 • Bu tazminatlardan gelir vergisi kesilmiş olmalı
 • İşçi bu gelir vergisinin geri ödenmesi için dava açmamış olmalı
 • Dava açmışsa bile, davadan feragat etmeli
 • Verginin kesildiği tarihten itibaren 5 yıl geçmemiş olmalı
 • Kişi vergi dairesine yazılı olarak başvurmalı

Ancak tüm bu süreçler sonunda, gelir vergisi iadesinin tüm tazminat tutarı üzerinden yapılmayabileceğini hatırlatmak isterim. İlgili dönemin kıdem tazminatı tavanı ne ise, bu rakama kadar gelir vergisi iadesi yapılacaktır.

Örneğin 2017 ağustos ayında işten ayrılan ve ikale sözleşmesi imzalayarak işverenden 25.000 lira ödeme alan işçiden %20 oranıyla toplam 5.000 lira gelir vergisi kesilmiş olsun. İşçiye iade edilecek miktar 5.000 liranın tamamı olmayacaktır.

Ancak, 2017 Ağustos itibariyle kıdem tazminatı tavanı tutarı olan 4.732,48 olduğu için, bu işçiye yapılacak olan iade, bu rakamın %20’si olan 946,50 TL olacaktır.

SONUÇ

Önce şunu özellikle belirteyim. Eğer ortalıkta dolaşan haberlerden, şimdiye kadar kıdem tazminatı alan işçilerin tamamına gelir vergisi iadesi yapılacağı kanaatine kapıldıysanız, boşa umutlanmışsınız demektir.

Çünkü kıdem tazminatından zaten gelir vergisi kesilmemektedir. Kesilmeyen verginin iadesi ise haliyle olmayacaktır.

Kanunun kapsadığı ve iade yapılacak olan işçiler; daha önce ikale sözleşmesi ve benzeri karşılıklı anlaşarak işten ayrılan ve bu şekilde ayrıldığında aldığı ödemelerden GELİR VERGİSİ KESİLEN işçiler olacaktır.

Yani;

 • Son 5 yıl içinde işverenle karşılık olarak anlaşarak (ikale vb.) işten ayrılmışsanız,
 • Size bu nedenle toplu bir tazminat ödemesi yapılmışsa,
 • Bir de bu ödemeden gelir vergisi kesilmişse,

İşte siz kapsamdasınız demektir.

Sizden kesilen bu haksız vergiyi, yazıda açıkladığımız sınırlarda olmak kaydıyla, vergi dairesine başvurarak geri alabilirsiniz.

Kaynak : https://iscidunyasi.com/kidem-tazminatinda-gelir-vergisi-iadesi-nedir/

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir