Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar
125×125

14/05/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında meydana gelecek değişimler kapsamında yeniden belirlenebilmesi sağlanmaktadır. Alınan kararla bugünkü ÖTV oranları tavan olarak belirlenmiş olup akaryakıt ÖTV’sinde eşel mobil sistemine geçilmiştir.

Söz konusu kararnamenin eki karar aşağıda yer almaktadır.

14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

   MADDE 1- (1) 17/5/2018 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutan kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

MADDE 2- (1) Bu Karar eki listedeki malların ithal yoluyla temin edilmesi durumunda özel tüketim vergisi tutarları, 1 inci maddeye göre tespit edilen değişim tutarları esas alınarak belirlenir.

MADDE 3- (1) Bu Karar eki listedeki mallar arasında yer almakla birlikte, 17/5/2018 tarihi itibarıyla yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan malların özel tüketim vergisi tutarları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınmak suretiyle belirlenir.

MADDE 4- (l) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6-(1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

LİSTE

 

G.T.İ.P.NOMal İsmi
 

 

27 I0.12.45.00. 1 1

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan
 

 

2710.12.45.00.13

({çindeki kurşun miktarı litrede O.O13 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (ElO)
 

 

27I0.12.4S.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,0 IJ gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Diğerleri
 

 

27IO. 12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

 

 

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (EIO)

 

 

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

 

 

27 I0.19.43.00. il

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı% 0,00 l ‘i geçmeyenler)

Motorin

 

 

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0.001’i geçmeyenler)

Motorin

 

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

Propan

 

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

Bütan

2711.19.00.00.11Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri

 

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar)

Propan

 

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

Bütan

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir