2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
125×125

3/7/2018 tarihli ve KVK-49/2018-3/Yatırım İndirimi – 35 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz)  olarak tespit edilmiştir.

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49

Konusu       :Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi    :03/07/2018
Sayısı   :KVK-49 / 2018-3 / Yatırım İndirimi – 35
İlgili olduğu maddeler           :Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   :Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

                            

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

Necmi KESKİNSOY

Gelir İdaresi Başkan V.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir