Yapılan Toplu İş Görüşmeleri Kadroya Geçen 4 D li İşçileri Kapsıyor mu?

Yapılan Toplu İş Görüşmeleri  Kadroya Geçen 4 D li İşçileri Kapsıyor mu?

Yapılan Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Kadroya Geçen 4 D li İşçileri Kapsıyor mu?

Soru: Taşeron işçi iken 696 sayılı KHK ile 4 D li işçi kadrosuna geçiş yapan bir işçiyim.İşçiler için yapılan zam görüşmelerinde verilecek zamlardan bizlerde faydalanabileceğizmi.

Cevap: Kamuda çalışan yaklaşık 200 Bine yakın işçilerin 2019 ve 2020 yıllarında alacakları zam oranlarının belirlenmesi için yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde kamunun önerdiği zam oranları belli oldu.İşçi sendikaları ile kamu arasında yapılan toplu iş sözleşmesi sonucunda verilecek olan zam oranlarından taşeron işçi iken 4 d li işçi kadrosuna geçişi yapılan işçiler faydalanamayacaklardır.Kadroya geçişi yapılan işçiler Aile ve Çalışma Bakanlığınca yayınlanmış olan yazıda yer alan özlük haklarına ilişkin düzenlemelere tabi olarak çalışacaklar ve ilgili işçilere verilecek olan zam oranları ilgili yazıda yer alan düzenlemelere göre yapılacaktır.

İlgili düzenlemeden de anlaşılacağı üzere kadroya geçen işçilere her altı ayda bir %4 oranında zam verilecek ve bu düzenleme 31.10.2020 tarihine kadar devam edecektir.

Çalışma Bakanlığınca yayımlanan yazıda kadroya geçen işçilerin zam oranları ile ilgili kısmı aşağıda yer almaktadır.Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır.
 Ücret Zammı:
01.01.2018- 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten
itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı
varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.
01.07.2018-31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018
tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten
itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
01.07.2019-31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019
tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten
itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
01.07.2020-31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020
tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir