Ulusal Bayramlarda Çalışan İşçinin Hakları

Ulusal Bayramlarda Çalışan İşçinin Hakları

Ulusal Bayramlarda Çalışan İşçinin Hakları

4857 sayılı kanuna göre işçi statüsünde çalışan işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapmış oldukları çalışmalarda ücretlerinin nasıl hesaplanacağı,ulusal ve genel tatil günlerinin hangi günler olduğu ve tatil günlerinde işçilerin çalışma zorunluluğu olup olmadığı gibi hususları açıklamaya çalışalım.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hangi Günlerdir?

Ulusal bayram, genel tatil ve dini bayram günleri aşağıda belirtilmiştir.

Ulusal bayram günü ;29 Ekimdir. Bu günde özel işyerlerinin kapanması zorunludur. İstisnalar yasalarda belirtilmiştir. 28 Ekim saat 13:00 da başlar toplam 1,5 gündür.

Resmi bayram günü ;23 Nisan Ulusal Egemelik ve Çocuk Bayramı ; 1 gündür.19 Mayıs Atatür’ü Anma ve Genlik Spor Bayramı; 1 gündür. 30 Ağustos Zafer Bayramı ;1 gündür.

Dini bayram günü ; Ramazan Bayramı; Arife günü saat 13:00 da başlar 3,5 gündür Kurban Bayramı;Arife günü saat 13:00 da başlar 4,5 gündür.

Genel tatil ;Yılbaşı tatili 1 Ocak 1 gündür. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 gündür

İşçinin Ulusal Bayram Günlerinde Çalışması Zorunlu mudur?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışılmayacağına dair, işverenle imzalanan hizmet akdine yazılı bir hüküm konulabilir ya da işyerinde uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesi varsa bu hususta toplu iş sözleşmesi ile genel bir düzenleme yapılmış olabilir. Bu durumlarda sözleşmelerdeki hükümlere göre hareket edilir. Ancak, yazılı hüküm olmadığı hallerde işverenin herhangi bir ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışma talep edebilmesi için önceden işçinin yazılı onayını almış olması gereklidir

İşçi Ulusal Bayramlarda Çalışırsa Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İşçinin  ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışılmaması halinde işveren o güne ait ücreti  işçiye tam olarak ödemek zorundadır. İşçinin ulusal bayram veya genel tatil gününde çalışması  halinde ise, çalıştığı her gün için ilave bir yevmiye daha verilmesi gereklidir.

İşçinin ulusal tatil günlerinde yapmış olduğu çalışmanın tam gün olup olmamasının ücret açısından bir önemi yoktur.İşçiler genel tatil günlerinde bir saat bile çalışsalar, bir tam günlük ücretlerine hak kazanırlar. Dolayısıyla tatil gününün başladığı saatlerde çalışması olan işçi çalıştığı kadar değil, bir tam günlük ücretine hak kazanır

Örneğin Mayıs ayında 23 Nisan genel tatil günü çalışma yapmayan ancak, onun dışında kalan tüm günlerde çalışan bir işçi 30 günlük ücrete hak kazanırken, 23 Nisan günü de çalışma yapan bir işçi, genel tatil çalışmasından dolayı ilave bir yevmiyeye daha hak kazandığından, 31 günlük ücret alacaktır.

Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.  Bu şekilde hesaplanan ücret, ulusal bayram veya genel tatil günlerinde çalışan işçiye ödenecektir

İşçi, dini bayram, ulusal tatil ve genel tatillerde çalışmasına rağmen işverenden herhangi bir ücret almamış ise dava yoluyla bu çalışma ücretlerini işverenden talep edebilir. İşveren, işçilerin bu ücreti işçiye ödediğini bordrolarda ispatlaması gerekmektedir

Örneğin aylık 1500 TL brüt ücretle çalışan (günlük ücreti 50 TL/Brüt olan) bir kişiye 1 Mayıs ve 19 Mayıs günlerinde tatil yapmayarak çalışmış ise bir aylık çalışması karşılığında 1500 TL ve 1 Mayıs ve 19 Mayıs günleri çalışması için de 2 X 50TL=100 TL olmak üzere toplam 1.600 TL ödenecektir.

Ulusal Bayramlarda Yapılan Fazla Çalışma Ücretinin Talep Edilmesinde Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

İşçinin çalışmış olduğu dini ve resmi bayram ve genel tatillerin ücretini hak ettiği tarihten itibaren 5 yıl içinde çalıştığı işverenden talep edebilir.Bu 5 yıllık sürenin geçmesi halinde işçinin bu ücreti talep etmesi zamanaşımına uğrar.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışan İşçiye Ücret Yerine İzin Verilebilir mi?

4857 sayılı iş Kanununun 47. maddesine göre ulusal bayram veya genel tatil günlerinde çalışan işçilere yapmış oldukları çalışmalara karşılık ücret ödenmesi gerekmekte olup bu ücretin dışında işçiye izin verilmesi uygulamasına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.Dolayısıyla yapılan fazla çalışmanın ücreti ödenmelidir.

Ulusal Bayramlarda Yapılan Fazla Çalışma İçin 1 Günlük Yevmiyeden Fazla Ödeme Yapılabilir mi?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçiye bir günlük ücretinin ödenmesi gerektiği 4857 sayılı  İş Kanununda yer alan  hükmüdür.İşçinin bu günlerde yapmış olduğu çalışmalara karşılık en az ödenecek ücret 1 günlük ücrettir.Ancak işçi ve işveren arasında imzalanan bireysel iş sözleşmesi veya işçiler için yapılan toplu sözleşmede 1 günlük ücretten daha fazla ücret ödenmesi yönünde sözleşmelere hüküm konabilir.

Benzer yazılar

1 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir