Tutuklanan veya Gözaltına Alınan İşçinin Sözleşmesinin Feshi

Tutuklanan veya Gözaltına Alınan İşçinin  Sözleşmesinin Feshi

Tutuklanan veya Gözaltına Alınan İşçinin Sözleşmesinin Feshi

İş Kanununa tabi işçiler için önem arz eden durumlardan biriside işçi olarak çalıştıkları dönemlerde çeşitli suçlardan dolayı tutuklanmaları veya göz altına alınmaları durumunda iş akitlerinin devam edip etmeyeceği veya bu durumda iş verence iş sözleşmelerinin fesh edilip edilemeyeceği hususunda yaşanmaktadır.

Tutuklanan veya gözaltına alınan işçilerinin sözleşmesinin fesh edilmesi için iş kanununda yer alan bazı durumların varlığı şarttır.Buna göre İş Kanununun 25/IV maddesinde göre; işçi gözaltına alınır veya tutuklanırsa, işçinin devamsızlığı 17 nci maddedeki bildirim sürelerini aşarsa, işveren işçinin iş sözleşmesini sürenin bitmesinden daha önce ya da bildirim süresini beklemeden derhal feshedebilir.

İş Kanununun 17. maddesinde ise ihbar süreleri aşağıda yer almaktadır.

6 aydan az çalışmış olan işçi için 2 hafta

6 aydan 1,5  yıla kadar çalışmış olan işçi için 4 hafta

1,5  yıldan 3 yıla kadar çalışmış olan işçi için 6 hafta

3 yıldan çok çalışmış işçi için 8 hafta

Tutuklanan İşçinin İş Sözleşmesinin Fesh Edilmesinde Kıdem Tazminatı Ödenir mi?

Konuya ilişkin bir Yargıtay kararında “Ancak işçinin göz altında kaldığı veya tutuklu olduğu sürenin ihbar önelini aşması halinde, sözleşmeyi yasanın 25/IV maddesi uyarınca fesheden işverenin, bildirim şartına uyma ve ihbar tazminatı yükümlülükleri bulunmamakla birlikte, kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.”  (Yargıtay 9 Hukuk, 2010/9402 E. ve 2012/17267 K.) şeklinde karar verilmiştir.

İlgili kararda yer alan hükme göre işçinin tutukluluk süresinin ihbar sürelerini aşması nedeniyle iş akdinin fesh edilmesi durumunda işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Tutuklanan İşçinin İş Sözleşmesinin Fesh Edilmesinde İhbar  Tazminatı Ödenir mi?

Tutuklanan veya göz altına alınan işçinin iş sözleşmesinin fesh edilmesi halinde yukarıda yer vermiş olduğumuz yargıtay kararına göre işçiye ihbar tazminatı ödenmesine gerek yoktur.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir