Taşeronlar 8 Haziranda Kaç Günlük ve Ne Kadar İlave Tediye Alacak

Taşeronlar 8 Haziranda Kaç Günlük ve Ne Kadar İlave Tediye Alacak
125×125

Taşerondan kadroya geçen işçiler kadroya geçtikten sonra ilk ilave tediye (ikramiye) ödemelerini  8 haziranda alacaklar.Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında ve kadroya geçen taşeron işçiler arasında ödenecek olan ilave tediyenin kaç gün üzerinden ödeneceği ve 8 haziranda ödenecek olan ilave tediyenin ne kadar olacağı hususlarında tereddütler yaşanmaktadır.Taşerondan kadroya geçen işçilere 8 haziranda ödenecek olan ilave tediyenin kaç gün ödeneceği ve ödenecek olan tutarları örnek vererek açıklamaya çalışalım.

Bilindiği üzere işçilere ödenen ilave Tediyeler 6772 sayılı kanununa göre ödenmektedir.İşçilere ödenecek olan ilave tediyeler ilgili kanunun 1. ve 3. maddesinde açıklanmıştır.İlgili maddelere göre işçilere 1. madde kapsamında 26 günlük ilave tediye ödemesi yapılmaktadır.Kanun maddesinde yapılan açıklamaya göre ilk 26 günlük ilave tediyenin yapılması kanundan doğan bir zorunluluktur.Kanunun 3. maddesine göre yapılacak olan ikinci 26 günlük ilave tediyenin yapılması ise Bakanlar Kurulunun alacağı karara bağlıdır.6772 sayılı kanunun 3. maddesinde” Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hükümlere göre 2018 yılında taşerondan kadroya geçen veya daha önce işçi olarak kamu kurumlarında çalışan işçilere ödenecek olan ilave tediyelere  ilişkin 2018 yılında alınan bakanlar kurulu kararına baktığımızda 24.01.2018 tarihli resmi gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre 6772 sayılı kanunun 1. maddesine göre ödenecek olan ilave tediyeye ilişkin kararın alındığı görülecektir.6772 sayılı  kanunun 1. maddesine göre ödenecek olan ilave tediye 26 gün üzerinden ödenmektedir.Yine ilgili Bakanlar Kurulu kararına göre bu 26 günlük ilave tediyenin 13 günlük kısmı birinci taksidi 26.01.2018 tarihinde ödenmiş geriye kalan 13 günlük kısım ise 08.06.2018 tarihinde ödenecektir.

Taşerondan kadroya geçen işçiler 6772 sayılı kanunun 1 maddesine göre ödenecek olan 26 günlük ikramiyenin 8 haziran 2018 tarihinde ödenecek olan ikinci taksitini 13 gün üzerinden tam olarak alacaklardır.Bunun yanında  02.04.2018 tarihi ile 08.06.2018 tarihindeki günler için ocak ayında ödenen ilave tediyeden ilgili tarihler arasında kalan sürelere denk gelen günler için ödeme yapılacaktır.İlgili tarihler arasına ödenecek olan ilave tediye ödemesi ise yaklaşık olarak 4 gün olmaktadır.Bu iki süre toplandığında ise 08.06.2018 tarihinde taşerondan kadroya geçenlere ödenecek olan ilave tediye gün sayısı 17 gün olmaktadır.

6772 sayılı kanunun 3. maddesine göre ödenecek ikinci 26 günlük ilave tediyenin ödenme tarihleri ise Bakanlar Kurulunca halen açıklanmamıştır.Daha önceki yıllarda ikinci 26 günlük ilave tediye ödemeleri eylül ve aralık aylarında yapılmış olup 2018 yılında da benzer tarihlerde ödeme yapılacağı düşünülmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda 17 günlük ilave tediye tutarlarına ilişkin örnek hesaplamalar gösterilmiştir.Tablonun birinci satırında yer alan hesaplama brüt asgari ücret için yapılan hesaplamadır.Diğer tutarlar ise örnek olması açısından verilmiştir.Tabloda verilen ücret tutarları brüt ücret olup taşeron işçilerden alacağı ilave tediyeyi kontrol etmek isteyen kişiler brüt maaşlarına göre değerlendirme yapmalıdır.

Brüt Maaş Tutarı08.06.2018 tarihinde alınacak 17 günlük ilave tediye net tutarı
2029,50 (Asgari ücret Brüt Tutarı)822,18 TL
2100 TL850,74 TL
2200 TL891,21 TL
2300 TL931,82 TL
2400 TL972,28 TL
2500 TL1012,74 TL
2600 TL1053,35 TL

NOT: Aylık brüt ücretiniz içinde yol, yemek, sosyal yardımlar, fazla mesai ücretleri v.b  ek ücretler varsa bunlar ilave tediye hesabında dikkate alınmaz.İlave tediye hesabında vergi dilimi %15 olarak alınmıştır.

10 GÜNLÜK TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİNİ BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

TAŞERONLAR 2018 YILINDA VERGİ DİLİMİNE DAHA ERKEN GİRECEK HABERİMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

 

Benzer yazılar

3 Yorum

  1. Muammer

    .Bunun yanında 02.04.2018 tarihi ile 08.06.2018 tarihindeki günler için ocak ayında ödenen ilave tediyeden ilgili tarihler arasında kalan sürelere denk gelen günler için ödeme yapılacaktır.İlgili tarihler arasına ödenecek olan ilave tediye ödemesi ise yaklaşık olarak 4 gün olmaktadır.

    Bu konuyu biraz daha açabilir misiniz ? Neden 4 gün daha fazla ödeme çıkmaktadır.

    Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir