Taşeron Şirketlere Ödenen Tazminatta KDV Tevkifatı Yapılacakmı?

Taşeron Şirketlere Ödenen Tazminatta KDV Tevkifatı Yapılacakmı?
125×125

696 sayılı KHK ile kamu kurumlarında taşeron firmalarda çalışan işçilerin  kamu kurumlarının kadrolarına geçişi yapılmış ve taşeron firmaların sözleşmeleri fesih edilerek firmalara %5 oranında tazminat ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.Kamu kurumlarınca yapılan tazminat ödemelerinde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususu kurumlar arasında tereddüte neden olmaktaydı.Konuya ilişkin olarak Emniyet Genel müdürlüğünce yayımlanan  696 Sayılı KHK’ya Göre Fesih Edilen Sözleşme Tazminatlarının Ödenmesi konulu ve  13983000-50242-(81169)-484 sayılı yazıda  Maliye Bakanlığının 27/10/2015 tarih ve 84958988-130(5409-565).E.102400 sayılı Görüş Yazısı    ilgi tutularak taşeron şirketlere ödenen tazminatlardan KDV tevkifatı yapılması gerektiği yönünde görüş verilmiştir.İlgili görüşün KDV tevkifatına ilişkin kısmı aşağıda yer almaktadır.

“Maliye Bakanlığının ilgi (a) yazısı ile ‘’yüklenici firmalardan sözleşme bedelinin %80’i ile gerçekleşen ihale bedeli arasındaki farkın %5’i tutarındaki bedele ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV hesaplanması ayrıca KDV Genel Tebliğinin ‘’1/C-2.1. KDV’de Tevfikat Uygulaması’’ başlıklı hükmünde ihale türüne uygun oranda KDV tevfikatı yapılması gerektiği’’ hükmü bildirildiğinden birimlerimizin görüş doğrultusunda hareket etmesi gerektiği değerlendirilmektedir.”

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir