Taşeron İşçinin 2019 Ocak Zammı Hakkında Bakanlık Görüşü

Taşeron İşçinin 2019 Ocak Zammı Hakkında Bakanlık Görüşü
125×125

Taşeron İşçinin 2019 Ocak Zammı Hakkında Bakanlık Görüşü

Taşerondan kadroya geçişi yapılan işçilerin 2019 ocak ayında alacak oldukları zammın nasıl hesaplanacağı hususunda oluşan tereddütlere karşılık Aile ve Çalışma Bakanlığınca bir belediyeye verilen görüşte taşerondan kadroya geçen işçilere asgari ücret zammının yansıtılmayacağı ilgili kişilere ocak 2019 da sadece %4 oranında zam yapılması gerektiği yönünde görüş verilmiştir.

İlgili görüşe göre asgari ücret üzerinden net 1603 TL alan bir işçinin ocak 2019 maaşı bakanlık görüşüne göre 2019 ocak ayında %4 lük artışla 1667 TL olacaktır.

Ancak 2019 yılı için belirlenecek olan asgari ücret tutarları halen belli olmamakla birlikte ilgili asgari ücretin oluşan enflasyon rakamlarından dolayı 1800-2000 TL arasında belirlenmesi beklenmektedir.

Asgari ücretin en düşük ihtimalle 1700 TL belirlenmesi halinde bile kadroya geçen işçilerin ücretleri asgari ücretin altında kalacaktır.

Asgari ücretin altında ödeme yapılamayacağından dolayı %4 den zamdan sonra ücretleri asgari ücretin altında kalan işçilere asgari ücret kadar ödeme yapılması gerekecektir.

T.C.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Çalışma Genel Müdürlüğü

Sayı: 98425987-045.02-E.

Konu: Belediyesi/ Ücret zammı hk.

İlgi:      25.10.2018 tarihli ve sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazınızdan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında belediye şirketinizde sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan işçilerin ücretlerinde 01/01/2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan artışta, asgari ücret artışının dikkate alınıp alınmayacağı konusunda tereddütte kalındığı anlaşılmış olup Bakanlığımız görev alanı dahilinde incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 696 sayılı KHK’nın 127’ııci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23’üncü ve 24’üncü maddeleri ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanma, işkolu tescillerinin belirlenmesi ile mali ve sosyal haklara ilişkin şartlar Yüksek Hakem Kurulunca (YHK) belirlenmiş ve Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiştir.

Bakanlığımızca ilan olunan hükümlerde ücrete  ilişkin olarak, “İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücrctlerine aynı tarihten itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4 (yüzde dört)‘ten mahsup edilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu bağlamda, işlem yapılırken öncelikle kapsamdaki işçinin 01/01/2018 tarihinde alacağı ücretin belirlenmesi ve bu ücret üzerinden Bakanlığımızca ilan edilen hükümlerin uygulanması sonrasında 30/06/2018 tarihinde almakta olduğu çıplak ücretlerine 01/07/2018 tarihinden itibaren %4 zam yapılmış olması gerekmektedir. 2019 yılına ilişkin olarak yine ilan edilen hükümlerde 696 Sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan işçilerin 01/01/2019 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine %4 zam yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Diğer taraftan, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü maddesi 3 üncü fıkrasında: şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan. Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacağı düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, ilgili hükümler göz önünde bulundurulduğunda. Yüksek Hakem Kurulunca kararlaştırılan hükümlerde sürekli işçilerin 01/01/2018 tarihindeki ücretlerinin esas olduğu, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu ve ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının 30/06/2020 tarihine kadar bu hükümler çerçevesinde belirleneceği düşünülmektedir.

Diğer taraftan, YHK hükümleri dışında sürekli işçilerin ücretlerinde gerçekleşebilecek artışlar Bakanlığımızın takdir yetkisinde bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

İlgili  Bakanlık yazısı  www.kamuiscileri.net adresinden alınmıştır.

Benzer yazılar

4 Yorum

 1. 4/Dli mağdurlar

  BUNUN ADI RESMEN HAKSIZLIK.. KADRO ALANLARDA MAĞDUR.. NORMAL MEMURA ESKİ İŞÇİLERE POLİSE ÖĞRETMENE HERKEZE İKRAMİYE VAR ENFLASYON FARKI VAR.. KADROYA GEÇENLER MAĞDUR OLDU RESMEN.. EŞİTLİK İSTİYORUZ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ !!!

  Yanıt
 2. SelimT

  sözde kadroya geçtik. elimizdeki hakkı gasp ettiler. siz bu yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. herkese enflasyon var kamu işçisine yok! memlekete bak. yazıklar olsun size. kamu işçileri olarak hakkımız helal değildir sizlere!

  Yanıt
 3. sarı

  nasıl bır mantık anlasılamadı.
  hadı asgarı ucret farkını anladıkta enflasyon farkını vermemek ne demek.
  asgarı ucretlıye fark ver emeklıye ver memura ver eskı kadrolum ıscıye ver
  696 gel sen uzaylısın bızden degılsın 2020 ye kadar sen bekle

  Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir