Taşeron İşçilere Eylülde Eğitim Yardımı Ödenecek

Taşeron İşçilere Eylülde Eğitim Yardımı Ödenecek

Taşeron İşçi 2018 Eğitim Yardımı Tutarları

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 ve 24 maddeleri gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kadroya geçiş işlemleri tamamlanan taşeron işçiler ile Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere 30.06.2020 tarihine kadar ödenecek olan sosyal yardımlar arasında bulunan eğitim yardımı 2018 Eylül ayında okulların açılması ile işçilere ödenecek.İlgili eğitim yardımından faydalanmak isteyen işçi çocuğunun okuduğuna dair okul idaresinden alacak olduğu belge ile kurumundan ilgili yardımın ödenmesini talep edebilecektir.Taşeron işçi iken kadroya ve belediye şirketlerinde şirket kadrolarına geçirilen işçiler İlkokulda okuyan çocuğu için brüt 100 TL Ortaokulda okuyan çocuğu için brüt 110 TL lisede okuyan çocuğu için brüt 120 TL ve Üniversitede okuyan çocuğu için brüt 140 TL eğitim yardımı alabilecektir.

Taşeron İşçi Eğitim Yardımından Hangi Kesintiler Yapılır

2018 yılında taşeron işçilere ödenecek olan eğitim yardımı tutarları brüt tutarlar olup ilgili tutarlardan sgk ve vergi kesintileri yapılacaktır.Taşeron işçiler mayıs ve haziran ayından itibaren bir üst vergi dilimine girdiklerinden gelir vergisi %20 oranında hesaplanacaktır.

Bu brüt ücretten yüzde 14 SSK primi, yüzde 1 İșsizlik Sigorta Fonu primi ile yüzde 20 Gelir Vergisi ve binde 7.59 damga vergisi kesilecektir
2018 Yılında Taşeron İşçiye Ödenecek Net Eğitim Yardım Tutarları

Taşeron işçilere ödenecek olan eğitim yardımı tutarlarının brüt tutar olduğunu ve ilgili eğitim yardımlarından hangi tutarların kesilmesi gerektiğini yazımızın yukarıda yer alan kısımlarında açıklamıştık.Buna göre %20 vergi dilimine göre  sgk ve vergi kesintileri yapıldıktan sonra taşeron işçilerin alabileceği net eğitim tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

İlkokul Okuyan Her Bir Çocuk İçin      Net    67,24 TL

Ortaokul Okuyan Her Bir Çocuk İçin   Net   73,97 TL

Lise Okuyan Her Bir Çocuk İçin             Net  80,69 TL

Üniversite Okuyan Her Bir Çocuk İçin Net   94,14 TL

Eğitim Yardımı Ödemesi yapılacaktır.

Her İkisi de Taşeron  İşçi Olanlara Eğitim Yardımı Nasıl Ödenecek

Çalışma Bakanlığınca yayınlanmış olan sosyal ve mali haklara ilişkin yazılarda her ikisi de işçi olanların sadece birine sosyal yardımdan yararlanacağına ilişkin bir engel hüküm bulunmamaktadır.Bu nedenle eğitim yardımı eşlerin her ikisi de taşeron işçi ise ikisine de ayrı ayrı ödenmek zorundadır.

Taşeron İşçiye Ödenecek Eğitim Yardımında Çocuk İçin Sayı Sınırlaması Var mı?

Çalışma Bakanlığınca yayınlanmış olan yazılarda taşeron işçilere ödenecek olan eğitim yardımında herhangi bir sayı sınırlaması getirilmemiştir.Bu nedenle okuyan çocukların tümü için eğitim yardımı alınabilecektir.Eğitim yardımında sadece üniversite okuyan öğrenciler için okulun uzaması halinde artı bir yıl daha eğitim yardımı verileceği hüküm altına alınmıştır.Yani 4 yıllık üniversite okuyan bir öğrenci okulun uzaması halinde bu öğrenci için toplamda 5 yıl eğitim yardımı alabilecektir.İşçinin çocuğunun 4 yıllık üniversiteyi uzatarak 6 senede okuması halinde bu çocuk için eğitim yardımı ödenmeyecektir.

Belediyelerde Çalışan Taşeron İşçiler Eğitim Yardımından Faydalanabilecek mi?

Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilerin sosyal yardım tutarlarını düzenleyen çalışma bakanlığı yazısında belediye şirketlerine geçen kişilere eğitim yardımı ödeneceğine ilişkin hüküm yer almaktadır.Bu nedenle belediye şirketlerine geçen taşeron işçilerde eğitim yardımından faydalanacaktır.

Taşeron İşçilere Ödenecek Olan Eğitim Yardımı Ne Zaman Ödenecek

Taşeron işçilere ödenecek olan eğitim yardımları 2018 eylül ayı içinde ödenmesi gerekmektedir.Ancak işçilerin çocuklarının okuduğuna dair eğitim belgesini okullardan alıp idarelerine vermeleri zaman alacağından ilgili yardımlar ekim maaşına kalma ihtimali yüksektir.

 

Taşeron İşçi İken Kadroya Geçen İşçilere Yılda Bir Defa Ödenecek Olan  Eğitim Yardımı 
Yardım TürüYardım TutarıÖdeme ZamanıAçıklama
Öğrenim Yardımıİlkokul için 100,00(yüz)TL.Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.

Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.

Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL.

tutarında öğrenim yardımı yapar.

Eylül Ayındaİşçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez ödenir.Eğitim Yardımında Sayı sınırlaması bulunmamakta

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir