Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilen Taşeron İşçiler Mal Bildirimi Vermek Zorunda mı?

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilen Taşeron İşçiler Mal Bildirimi Vermek Zorunda mı?
125×125

696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemlerine ilişkin sınav işlemlerini tamamlayan kurumlar taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına atama işlemlerine esas olmak üzere ilgili kişilerden bazı belgeler istemektedirler.Kurumlarca yapılan ilanlara baktığımızda bazı kurumlarca işçi kadrosuna atanacak olan taşeron işçilerden mal bildirimi formu doldurularak idarelerine vermeleri  yönünde talepler olduğu görülmektedir.Bu yazımızda işçi kadrosunda çalışacak olan kişilerin mal bildirimi vermek zorunda olup olmadıklarını açıklamaya çalışacağız.

Bilindiği üzere hangi görevlerde bulunanların ne şekilde mal bildirimi vereceklerine ilişkin düzenleme Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik ile yapılmıştır.

İlgili yönetmeliğin Mal bildiriminde bulunacaklar  başlıklı 3. maddesinde ise Mal Bildiriminde Bulunacak olan kişiler başlıklar halinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.İlgili yönetmeliğin 3. maddesinin d fıkrasında kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlara ilişkin düzenleme yapılmıştır.İlgili maddeye göre ” Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,” mal bildirimi vermek zorundadır.

Yapılan düzenlemeden anlaşılacağı üzere kamu kurumlarında işçi olarak çalışanların mal bildirimi vermelerine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenen  mal bildirimine ilişkin iş ve işlemlerin anlatıldığı “Mal Bildirimine İlişkin Rehber” in Mal Bildiriminde Bulunmak Zorunda Olanlar ile Mal Bildiriminin verileceği makamlar kısmında “Buradan hareketle, 657 sayılı Kanunda belirtilen istihdam türlerinden işçiler hariç olmak üzere memur, sözleşmeli personel ve geçici personel ile diğer kamu görevlilerinin özlük işleri ile ilgili birime belirlenen zamanlarda mal bildirimlerini vermeleri gerekmektedir.” şeklinde açıklamada bulunulmuştur.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenen Mal Bildirimi Rehberinde yer alan açıklamalar neticesinde Taşeron İşçi Kadrosunda iken sürekli işçi kadrolarına atanacak olan kişilerin Mal Bildirimi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir