Şubat Ayında Tam Çalışan İşçi İçin Kaç Gün Üzerinden Prim Ödenmelidir?

Şubat Ayında Tam Çalışan İşçi İçin Kaç Gün Üzerinden Prim Ödenmelidir?
125×125

Şubat ayında tam çalışan bir sigortalı için kaç gün üzerinden prim ödenmelidir?

Şubat ayı 28 gün bazı yıllarda ise 29 gün olmaktadır.Şubat ayının 30 günden az olması nedeniyle şubat ayı primlerinin hesaplanmasında bazı kurumlar sıkıntı yaşamaktadırlar.28 veya 29 gün çeken Şubat aylarında tam olarak çalışan işçiler ile şubat ayı içinde izin alan işçilerin prim gün sayılarının ne olması gerektiğini mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklayalım.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 3. Maddesinde yer alan tanımlardan biri “Ay” kavramıdır. SGK açısından sigortalı olunan günü ifade eden prim günü her ay için 30 kabul edilmektedir. Ayın 31 gün olması ya da 28 gün olması SGK açısından dikkate alınmamaktadır.

“14) (Değişik: 17/4/2008-5754/1 md.) Ay: Ücretleri; her ayın 15’inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15’inden ertesi ayın 15’ine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise ayın 1’i ilâ sonu arasında geçen ve otuz gün olarak değerlendirilen süreyi,

ifade eder.”

Sosyal sigorta mevzuatı açısından aylar kaç gün sürdüklerine bakılmaksızın (28, 29, 30, 31) 30 gün olarak dikkate alınmaktadır. Herhangi bir ayda eksik çalışması bulunmayan bir sigortalı için ilgili ayın kaç gün sürdüğüne bakılmaksızın 30 gün üzerinden sigorta bildirimi yapılmaktadır. Bu durum Şubat ayı için de aynen geçerlidir. Öte yandan; ilgili ayda eksik çalışması bulunan sigortalının prim günü sayısı, çalıştığı gün sayısına bakılarak belirlenmektedir.
Ay / dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır. Buna göre, ay içinde eksik çalışması bulunan sigortalıların prim ödeme gün sayıları;

“Ay/dönemdeki toplam gün sayısı – Eksik gün sayısı = Prim ödeme gün sayısı” formülü vasıtasıyla belirlenir.

Söz gelimi; Şubat ayında “3” gün raporlu bulunan bir sigortalı, Şubat ayı 28 gün sürdüğü için  25 gün çalışmış olacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir