Kamu İşçilerinin Sosyal Yardımları dan Yapılacak SGK ve Vergi Kesintiler

Kamu İşçilerinin Sosyal Yardımları dan Yapılacak SGK ve Vergi Kesintiler
125×125

Taşeron işçi iken kadroya geçen işçilere ödenecek olan sosyal yardımlardan sgk ve vergi kesintisi yapılıp yapılamayacağına ilişkin hazırlamış olduğumuz tablo yazımız ekindedir.

Taşeron İşçi İken Kadroya Geçen İşçilere Aylık Ücretle Birlikte Ödenecek Olan  Sosyal Yardımlardan Yapılacak SGK ve Vergi Kesintileri 
Yardım TürüYardım TutarıÖdeme ZamanıSGK Gelir VergisiDamga Vergisi
Çocuk Yardımı25,00 TL/AyAylık Maaşlarla Birlikte Ödenecekİstisna Tutarını Aşıyorsa Kesilecek

İşveren Uygulama Tebliği 7.7.2– madde :  en fazla iki çocuk (iki çocuk dahil) için çocuk zammı adı altında yapılan
ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarı, aylık prime
esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır

2018 SGK Çocuk Yardımı İstisna Tutarı = 40,59 (1 Çocuk İçin)

(SGK’da 2 Çocuğa Kadar İstisna Uygulanır)

 İstisna Tutarını Aşıyorsa Kesilecek

Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.)çocuk sayısında bir sınırlama bulunmamaktadır

2018 Yılı İstisna Tutarları

GV Çocuk Yardımı İstisnası ( 0-6 Yaş Grubu) = 54,28

 

GV Çocuk Yardımı İstisnası (6 Yaş Üzeri) = 27,14

 

KESİLECEK
Yemek Yardımı5,00 TL/Gün Aylık Maaşlarla Birlikte Ödenecekİstisna Tutarını Aşıyorsa Kesilecek

İşveren Uygulama Tebliği 7.7.1- Yemek Paraları (Yardımı) Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından
yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük
asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunur.

2018 yılı istisna Tutarı 4,06 TL

 İstisna Tutarını Aşıyorsa Kesilecek

2018 yılı için günlük 16,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu Müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir.

KESİLECEK
Yakacak Yardımı 30,00 TL/AyAylık Maaşlarla Birlikte ÖdenecekKESİLECEK

7,6.sigortalılara yakacak, temizlik, aydınlatma ve benzeri nitelikteki giderleri için yahut tahsil veya mesken
yardımı gibi kanunda ismen sayılmayan nedenlerle yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı aydaki prime esas
kazanca dahil edilecektir

 KESİLECEK KESİLECEK
Direksiyon Primi2,00 TL /GünAylık Maaşlarla Birlikte Ödenecek KESİLECEK KESİLECEK KESİLECEK
Bulaşıcı Hastalık veRisk Primi2,00 TL /GünAylık Maaşlarla Birlikte Ödenecek KESİLECEK KESİLECEK KESİLECEK
Silah Tazminatı 2,00 TL /GünAylık Maaşlarla Birlikte Ödenecek KESİLECEK KESİLECEK KESİLECEK
Taşeron İşçi İken Kadroya Geçen İşçilere Yılda Bir Defa Ödenecek Olan  Sosyal

Yardımlardan  Yapılacak SGK ve Vergi Kesintileri 

Yardım TürüYardım TutarıÖdeme Zamanı   
Öğrenim Yardımıİlkokul için 100,00(yüz)TL.Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.

Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.

Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL.

tutarında öğrenim yardımı yapar.

Eylül Ayında  KESİLECEK KESİLECEK KESİLECEK
Bayram yardımı 75,00 /Yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından Bir Hafta Önce  KESİLECEK KESİLECEK KESİLECEK
Taşeron İşçi İken Kadroya Geçen İşçilere Olaya Bağlı  Olarak Ödenecek

Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar Yapılacak SGK ve Vergi Kesintileri 

Yardım TürüYardım TutarıÖdeme Zamanı   
Evlenme Yardımı140,00 TLİşçinin Evlenme Tarihinden Sonra  KESİLMEYECEK

İşveren Uygulama Tebliği
7.8- Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar
7.8.2. Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları: Ölüm, doğum ve evlenme hallerinde yapılan yardımlar, miktarı ne olursa olsun, prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacaktır.

 KESİLMEYECEK

Gelir Vergisi Kanunun 25.Maddesine göre;

5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu istisna hizmet erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım kısmına uygulanır.)

Gelir vergisinden müstesnadır

 KESİLECEK
Tabi Afet Yardımı1000,00 TLTabi afet zarar görüldüğü Zaman  KESİLECEK KESİLECEK KESİLECEK
Ölüm Yardımıİşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında normal

ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılırİşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.

Ölüm Olayı vukuu bulduktan sonra KESİLMEYECEK 

İşveren Uygulama Tebliği
7.8- Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar
7.8.2. Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları: Ölüm, doğum ve evlenme hallerinde yapılan yardımlar, miktarı ne olursa olsun, prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacaktır.

KESİLMEYECEKGelir Vergisi Kanunun 25.Maddesine göre;

Ölüm, engellilik, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar;

Gelir vergisinden müstesnadır.

 KESİLECEK
Askerlik Yardımı300,00 TL Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye ödenir KESİLECEK KESİLECEK KESİLECEK

 

 

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir