Kadroya Geçen Özel Güvenlikçilerin Eğitim Gideri Hk Yeni Görüş

Kadroya Geçen Özel Güvenlikçilerin Eğitim Gideri Hk Yeni Görüş

Kadroya Geçen Özel Güvenlikçilerin Eğitim Gideri Hk Yeni Görüş

Taşeron işçi iken özel güvenlik elemanı olarak kadroya geçen 4 D li güvenlik elemanlarının beş yılda bir güvenlik sertifikası almak için ödedikleri ücretlerin kişilerin kendilerincemi yoksa idarecemi karşılanacağı hususunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 23.01.2019 tarihinde verilen görüş yazısında eğitim giderlerinin kurum bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığı ilgili giderlerin özel güvenlikçiler tarafından ödenmesi gerektiği yönünde görüş verilmiştir.Daha önce Sosyal güvenlik Kurumu Başkanlığınca verilmiş olan görüşte ise eğitim giderlerinin kurum bütçesinden ödenmesi gerektiği yönünde görüş verilmişti.

İlgili görüş yazıları  yazımız ekinde yer almaktadır.

Daha önce asgari ücrete gelen zam oranının ücretlere nasıl yansıtılacağı hususunda yaşanan farklı uygulamaların Özel güvenlik görevlisi sertifika eğitim giderlerinin ödenmesinde de yaşanacağı anlaşılmaktadır.

Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının Kurum Bütçesinden Ödenmeyeceği Hususunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlık Görüşü 

Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının Kurum Bütçesinden Ödeneceği  Hususunda Sosyal Güvenlik Başkanlığı Görüşü 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 09/10/2018

Sayı: 36708215/952.99/12972631

Konu: Özel Güvenlik Görevlerinin Eğitim Giderleri ……………………..

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                 Kurumumuzda hizmet alımı yolu ile çalışmaktayken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli işçi kadrosuna geçen özel güvenlik görevlilerinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddesi ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddesi ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 34 üncü maddesi çerçevesinde eğitim almaları gerektiği belirtilerek, sürekli işçi kadrosuna geçen özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına istinaden 5 yılda bir almaları gereken yenileme eğitimine ait giderlerin, Kurumumuz bütçesinden ödenip ödenmeyeceği hususunda 06.09.2018 tarihli ve E.1143656 sayı ile Strateji Geliştirme Başkanlığından görüşü talep edilmiş olup, Strateji Geliştirme Başkanlığı ( İç Kontrol Daire Başkanlığı)’ndan gelen ekli cevap yazısında ‘’… 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesi çerçevesinde sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılanların 5188 sayılı Kanun hükümlerine tabi olması nedeniyle bu kişilerin alması gereken zorunlu eğitime ait giderlerin Kurumumuz bütçesinden ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.’’ denilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.

                                                                                                                    Ayberk ÖZEŞ Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir