Kadroya Geçen Özel Güvenlik Personeli İçin Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Yapılacakmı?

Kadroya Geçen Özel Güvenlik Personeli İçin Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Yapılacakmı?
125×125

Kadroya Geçen Özel Güvenlik Personeli İçin Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Yapılacakmı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron firma aracılığı ile Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişiler 02.04.2018 tarihi itibariyle kamu kurumlarında sürekli işçi kadrolarına geçiş yapacaklardır.696 sayılı KHK da “Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder” hükmü yer almaktadır.

Özel Güvenlik Hizmetlerinin taşeron şirketlerden ihale usulü ile alınmış olduğu dönemlerde ihaleyi alan firmalarca Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmaktaydı.696 sayılı KHK yer alan “Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder” hükmü gereğince kamu idarelerinde kadroya geçen özel güvenlik personelleri için Özel Güvenlik Mali Sorumluluk sigortası yaptırılıp yaptırılmayacağı yönünde tereddütler oluşturmuştur. Konuya ilişkin mevzuata baktığımızda kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçen özel güvenlik görevlileri için idarelerin Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır.

 Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında yer alan tanımlar bölümünde sigorta ettirenlerin kimler olduğuna yönelik açıklama yapılmıştır.

 Sigorta ettiren: İstihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla, 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”a göre faaliyet izni almış olan ve aynı kanun uyarınca özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü olan özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketlerini, ifade ettiği yönünde hüküm yer almaktadır.

Görüleceği üzere ilgili şartlarda sigorta yaptıracak olanlar arasında kamu kurumları sayılmamıştır.

Ayrıca konuya ilişkin olarak  İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce yayımlanan 17.07.2012 tarih ve 42 sayılı genelgenin Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası başlıklı 8. Maddesinde

Sigorta Yaptıracak Olanlar sayılmıştır.İlgili maddeye göre “

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının miktarı, hangi esas ve usuller doğrultusunda yapılacağı Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” ve  “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı” çerçevesinde belirlenmiştir.Kanunun 21 inci maddesi gereği, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler, özel güvenlik şirketleri, özel banka ve kuruluşlar yaptıracak olup, kamu kurum ve kuruluşları, kamu bankaları ve kamuya ait üniversiteler bu sigorta kapsamı dışında tutulmuşlardır.”

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir