İşçinin Ölüm İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İşçinin Ölüm İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler
125×125

Kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin izinlerine ilişkin düzenleme 4857 sayılı kanunun çeşitli maddelerinde açıklanmıştır.İşçilerin bu izin haklarından biriside ölüm izni hakkıdır.İşçi kanunda sayılan yakınlarının ölümü halinde işverene dilekçe veya diğer usullerle yapacağı bildirim neticesinde bu haktan yararlanabilir.İşçinin ölüm izin süresinin ne olduğu,işçinin hangi yakınlarının vefat etmesi halinde bu izinden faydalanacağı,ölüm izni süresinde işçiye ücret ödenip ödenmeyeceği gibi hususları başlıklar halinde açıklamaya çalışacağız.

İşçinin Ölüm İzni Kaç Gündür?

4857 sayılı kanuna tabi olarak çalışan işçilerin ölüm izinlerine ilişkin düzenleme ilgili kanunun ek 2. maddesi ile yapılmıştır.4857 sayılı iş Kanununun Ek 2 maddesine göre işçilerin kanunda sayılan yakınlarının vefat etmesi halinde kullanabileceği ölüm izin süresi 5 gündür.

İşçi Hangi Yakınlarının Ölümü Halinde İzinli Sayılır?

4857 sayılı kanunun ek 2 maddesine göre ölüm mazeretine göre izin kullanacak olan işçi bu izin hakkından kendi anne ve babasının,eşinin,kendi kardeşi ile çocuğunun ölmesi halinde faydalanmaktadır.Kanun maddesinde sayılan yakınlar haricinde işçinin dayı,amca,dede v.b akrabalarının ölmesi halinde ölüm izni kullanma hakkı bulunmamaktadır.Yine işçinin eşinin anne(kayınvalide) ve babası (kayınbaba) ölmesi halinde de işçinin  ölüm izni hakkından faydalanması mümkün değildir.Kanunda sayılmayan yakınları ölen işçi  izin kullanmak istiyor ise yıllık izninden kullanmak zorundadır.

Ölüm İzni Alan İşçinin Ücreti Kesilir mi?

Mazeret izinleri arasında sayılan işçinin ölüm izni ücretli izinlerdendir. Bu nedenle ölüm izni alan işçinin bu süre boyunca ücretinde herhangi bir kesinti yapılamaz.

İşveren İşçiye  Ölüm İzni  Vermek Zorunda mıdır?

Kanun maddesinde ilgili izinlerin verilmesi hususunda işverene takdir hakkı tanınmamıştır.Bu nedenle kanunda sayılan yakınları vefat eden işçiye talep etmesi halinde bu iznin verilmesi zorunludur.

İşçi Ölüm İznini Ne Zaman Kullanabilir ?

Mazeret izinleri hangi olay için veriliyorsa o olaya bağlı olarak verilen izinlerdir.Bu nedenle yakınları ölen işçi ölüm olayının vuku bulduğu tarihten itibaren bu izni kullanmak zorundadır.Ölüm olayından 10-15 gibi süre geçtikten sonra işçiye bu iznin verilmesi mümkün değildir.

Ölüm İzni Kullanmak İsteyen İşçi İçin Örnek Dilekçe

                                                                                                                                                                             ……/…../201..

 

                                        …………………………………………………………(İşveren ismi yazılacak)

                                                                                                                  

……./……./201.. – …../……/201…. tarihleri arasında …………………………………………………………….. nedeniyle …. gün mazeret izni kullanmak istiyorum.

Saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                                                                          İmza

                                                                                                                                                                                      Ad Soyad

 

T.C No :

Sicil No :

Adres :

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir