İşçi Sendikasından Nasıl İstifa Edilir ?

İşçi Sendikasından Nasıl İstifa Edilir ?
125×125

İşçi Sendikasından Nasıl İstifa Edilir ?

Kamu kurumlarında ve özel sektörde işçi statüsünde çalışan kişilerin Sendikalar Kanununa göre işçi sendikalarına üye olma hakları bulunmaktadır.Aynı zamanda işçi sendikasına üye olan işçinin üye olmuş olduğu sendikadan çekilme yani istifa etme hakkı bulunmaktadır.İşçinin sendika üyeliğinden istifa çekilme işlemlerine ilişkin açıklamalar 6356 sayılı  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun, 19. Maddesinde ve Sendika Üyeliğinin Kazanılması Ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine açıklanmıştır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 19.maddesinde yer alan hükümlere göre sendikadan istifa etmek isteyen işçi sendika istifa işlemlerini E Devlet üzerinden yapmak zorundadır.İşçinin sendikadan istifa etmesi engellenemez

-E Devlet üzerinden yapılan istifa talebi elektronik ortamda hem Çalışma Bakanlığına hemde işçinin üye olduğu sendikaya iletilir.İşçinin E devlet dışından yapacağı dilekçe v.b yollarla yapacağı başvurular kabul edilmez.

-İşçinin sendikadan istifa işlemi E Devlet üzerinden işlemleri yaptığı günden itibaren 1 ay sonra hüküm ifade eder.İşçi sendikadan istifa ettikten sonra başka sendikaya üye olmak isterse üyelik başvurusu bu 1 aylık sürenin bitiminden itibaren kabul edilebilir.

– Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir.

Sendika Üyeliğinin Kazanılması Ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmeliğin  Üyelikten çekilme başlıklı 10. maddesinde üyelikten çekilme ile ilgili yer alan mevzuat hükümleri aşağıda yer almaktadır.

” (1) İşçi sendikası üyeliğinden çekilme, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle gerçekleşir. Çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

(2) İşveren sendikası üyeliğinden çekilme başvurusu işveren tarafından sendikaya yapılır. İşverenin tüzel kişilik olması halinde yetkili organın çekilmeye ilişkin almış olduğu kararın örneği başvuruya eklenir. Çekilme bildirimi sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir.

(3) Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.

(4) Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde, yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.

(5) Çekilmenin hüküm ve sonuç doğuracağı bir aylık süre içerisinde, işçinin üyelik başvurusunda bulunduğu sonraki sendika üyeliğinden de çekilerek bir önceki sendikasına yeniden üye olması halinde, sendika üyeliği kesintisiz bir şekilde devam eder.” hükmüne yer verilmiştir.

İlgili hükümler doğrultusunda işçi üye olmuş olduğu sendikadan istifa etmek isterse istifa işlemlerini e devlet üzerinden yapmak zorundadır.

İşçi Sendikasından  E Devlet Üzerinden İstifa Etme Adımları

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir