Her İkisi de İşçi Olan Eşlere Çocuklara İlişkin Sosyal Yardımlar Nasıl Ödenecek ?

Her İkisi de İşçi Olan Eşlere Çocuklara İlişkin Sosyal Yardımlar  Nasıl Ödenecek ?
125×125

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK yer alan düzenleme ile 375 sayılı KHK ye eklenen 23. ve 24. maddeler kapsamında kamu kurum kuruluşları ile belediye şirketlerine geçişi yapılan taşeron işçilerin 2020 yılına kadarki süreçte sosyal ve mali haklarına ilişkin düzenleme Çalışma ve Sosyal Bakanlığınca yayımlanan düzenlemelerle belirlenmiştir.

İlgili düzenlemelerin Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar başlığı altında yer alan çocuk yardımı ile öğrenim yardımı  olarak ödenmesi öngörülen yardımlarda her ikisi de işçi olan eşlere nasıl ödeme yapılacağı konusunda kamu kurumlarında tereddüt yaşanmaktadır.

Çalışma Bakanlığınca 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24 maddelerine göre yapılan düzenlemelerde çocuk yardımı ve eğitim yardımlarına ilişkin bu yardımın eşlerden birine ödenmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yapılmamıştır.

Bu nedenle her ikisi de taşeron işçi iken kamu kurumlarında veya belediyelerdeki işçi kadrolarına geçişi yapılan işçilere ayrı ayrı olmak üzere çocuk yardımı ile eğitim yardımının ödenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir