Hapis Yatmayan Taşeron İşçiler Eski Hükümlü Belgesi Alamıyor

Hapis Yatmayan Taşeron İşçiler Eski Hükümlü Belgesi Alamıyor
125×125

696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemleri yapılmış ilgili KHK yer alan düzenlemeye göre ise 657 sayılı kanunun 48. maddesinde sayılan suçlardan ceza alanların sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri yapılmamıştır.657 sayılı kanunun 48.maddesinde yer alan suçlardan dolayı kadroya geçişi yapılamayan taşeron işçilerin eski hükümlü kapsamında kamu kurumlarında çalışmaları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe   geçici 1 inci madde eklenmiş ve İlgili maddeye göre eski hükümlü belgesi getiren taşeron işçilerin kamu kurumlarına  eski hükümlü kadrosuna atanabileceği yönünde hüküm konmuştur.

Ancak 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan suçlardan dolayı kadroya alınmayan işçilerin Cumhuriyet Savcılıklarına yaptıkları başvurularda almış olduğu cezadan dolayı hapis yatmayan kişilere eski hükümlü belgesi verilmemiştir.

Bu nedenle hapis yatmayan kişiler 657 sayılı yasanın 48. maddesinde yer alan düzenlemeye göre işçi kadrosuna atanamamakta bunun yanında almış olduğu suçtan dolayı hapis yatmadığı için eski hükümlü belgesi alamadığından dolayı eski hükümlü kadrosunda kamu kurumlarında işçide olamamaktadırlar.

Konuya ilişkin olarak yürürlükte olan mevzuata baktığımızda eski hükümlü tanımı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılmış olup;

Eski hükümlü: “Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri” şeklinde tanımlanmıştır.

İlgili yönetmelikte yer alan eski hükümlü tanımı ile Savcılıklar tarafından verilecek olan eski hükümlü belgelerinin düzenlenmesine  ilişkin olarak yasal bir düzenlemenin yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Konuya ilişkin yasal bir düzenleme yapılmaz ise daha hafif suç işlediği için hapis cezası almayan kişilerin hiçbir şekilde kamu kurumlarında istihdam edilmesi mümkün olmayacak ve bu nedenle bu durumda olan kişiler mağdur olacaklardır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir