Hangi Suçlar Eski Hükümlü Kapsamında Sayılır

Hangi Suçlar Eski Hükümlü Kapsamında Sayılır
125×125

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 31 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Yapılan düzenleme ile eski hükümlü tanımı yeniden yapılmıştır.Düzenleme de memuriyete engel olarak 657 sayılı kanunun 48. maddesinde sayılan suçlardan dolayı ceza almış olan kişilerin işlemiş oldukları suçun nevine göre devlet kadrolarında eski hükümlü kadrosunda çalışabilmeleri imkanı bulunmaktadır.

 Yapılan düzenlemeye göre

“a) Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,”  şeklinde tanımlanmıştır.

Yapılan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde memuriyete engel olan suçların bazılarını işleyenler eski hükümlü kadrosu üzerinden işçi olarak çalışabilecek iken bazıları ise eski hükümlü olarak devlet kadrolarında işçi olarak  atanamamaktadır.

Eski Hükümlü Kapsamında Değerlendirilmeyecek  Olan Suçlar

Affa  uğramış olsalar bile

-Devletin güvenliğine karşı suçlar,

-Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

-Millî savunmaya karşı suçlar,

-Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

-Cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmuş

Olanların  Eski hükümlü olarak işçi kadrolarında çalışmaları mümkün değildir.

 

Eski Hükümlü Kapsamında Değerlendirilecek Olan Suçlar 

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almış;

2) Ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden

*cezasını tamamlayanlar,

*cezası ertelenenler,

*koşullu salıverilenler,

*denetimli serbestlikten yararlananlar

eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirerek eski hükümlü kadrosundan işçi olarak çalışabilirler.

Benzer yazılar

4 Yorum

  1. abdullah

    merhaba polıse asılsız ıhbar sucundan ceza aldım onay cezam hag olarak verıldı ben suan saglık bakanlıgına eskı hukumlu olrak atanacagım herhangı bı sıkıntı olustururmu aydınlatırsanız sevınırım

    Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir