ÇSGB Açıkladığı 10 Günlük İkramiye Tediye mi? Toplu Sözleşme İkramiyesi mi?

ÇSGB Açıkladığı 10 Günlük İkramiye Tediye mi? Toplu Sözleşme İkramiyesi mi?
125×125

Çalışma Bakanlığınca 375 sayılı KHK nın 23 ve 24 maddelerine göre taşeron işçi kadrosunda çalışmakta iken kamu kurum ve kuruluşları ile belediye şirketlerine geçişi yapılan işçiler ile ilgili yapmış olduğu 10 günlük ikramiye açıklaması geçişi yapılan taşeron işçilerde tereddüte neden olmuştur.Yapılan olan ödemenin ilave tediyemi olduğu yoksa toplu sözleşme ikramiyesi mi olduğu ve bu ödemeden kimlerin faydalanabileceğini mevzuat hükümleri ve çalışma bakanlığının yapmış olduğu duyurularda yer alan düzenlemeler çerçevesinde açıklamaya çalışacağız.

Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda ikramiye başlığı altında yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

“İkramiye:İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.”

10 günlük ikramiye ye ilişkin madde hem 23. madde kapsamında kamu kurumlarına geçiş yapan işçileri hemde 24. madde kapsamında belediye şirketlerine geçen işçileri kapsamaktadır.Yapılan her iki duyuruda da aynı husus yer almaktadır.

Yine yapılan duyuruda “Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

Kamuda çalışan işçilere yapılacak ilave tediye ve toplu sözleşme  ikramiyesine ilişkin düzenleme 6772 sayılı kanunda yapılmıştır.

İlgili Kanunda İlave Tediye ye İlişkin Yapılan Düzenleme 

Madde 1 – Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. 

Madde 3 – Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Kanun maddesinin  Açıklaması 

Yapılan düzenlemeden anlaşılacağı üzere kamu işçilerine verilecek ilk 26 günlük ilave tediye kanundan kaynaklanan zorunluluktan dolayı yapılan bir ödeme olup kanun değişmediği sürece ilk 26 günlük ikramiye kapsamdaki işçilere ödenmek zorundadır.İlave tediyenin ikinci 26 günlük kısmının ödenmesi Kanunla Bakanlar Kurulu Kararına bırakılmıştır.Yani bakanlar kurulu ikinci 26 güne kadarlık tediyenin ödenmesine karar vermelidir.Burada kanuna göre 26 gün ödenme zorunluluğu yoktur.Bakanlar kurulu daha az gün belirleme yetkisine sahiptir.

İlgili Kanunda Toplu Sözleşme İkramiyesine İlişkin Yapılan Düzenleme 

Ek Madde 1 –Bu Kanun uyarınca işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri bir aylık istihkakları tutarını (hafta ve genel tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir.

Kanun maddesinin  Açıklaması 

Toplu sözleşme ikramiyesi ilave tediyeden farklı olarak yapılan toplu sözleşmeye göre ödenen bir ikramiyedir.Kanun maddesine göre üst sınır 60 gündür.Toplu Sözleşme İkramiyesi toplu sözleşmede hüküm olması halinde ödenebilir.

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan mevzuat hükümleri ile Çalışma Bakanlığınca yapılan duyurularda yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde 10 günlük ikramiye Toplu İş Sözleşmesi kapsamında ödenecek olan ikramiye olup taşeron kadroda çalışmakta iken hem kamu kurumlarında geçen hemde belediye şirketlerine geçen işçilere bu ikramiye ödemesi yapılacaktır.

375 sayılı KHK nin 23. maddesi kapsamında kamu kurumlarına işçi kadrosuna geçen taşeron işçiler bunun haricinde 52 günde ilave tediye ödemesi alabileceklerdir.

2018 yılında işçilere ödenecek 10 günlük toplu sözleşme ikramiyeleri örnek olarak aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Madde hükmünde yer alan hükme göre işçilerin çalışmış olduğu günlere orantılı olarak ödenecek olan ikramiyeden kadroya geçen taşeron işçilere  2018 yılı için 02.04.2018 tarihinde kadroya geçtikleri için 274 güne denk gelen ikramiye tutarı kadar ödeme yapılacaktır.

360 Gün10 Gün Toplu Sözleşme İkramiyesi
2747,6 Gün Toplu Sözleşme İkramiyesi

işçilerin 2018 yılında yapacak oldukları çalışma gün sayısı 274 gün olacağından 2018 yılı için toplu sözleşme ikramiye 7,6 gün üzerinden ödenecektir.

Brüt Ücret2018 Yılı İçin Alınabilecek İkramiye Tutarı Net
2000,00381,31
2200,00419,39
2400,00457,54
2600,00495,70

NOT:Hesaplama  8 gün üzerinden ve % 15 vergi dilimine göre yapılmıştır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

1 Yorum

  1. 4/D Lİ İŞÇİ

    696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 31.10.2020’YE KADAR UYGULANAN YÜKSEK HAKEM KURULU KARARLARI HAKSIZLIKTIR !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI VE ÜCRETLERİ İSTİYORUZ !!! 4/D Lİ İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 DAKİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAHİL OLMAK İSTİYORUZ.. ASGARİ ÜCRETLİ KAMU İŞÇİSİ OLMAZ, OLAMAZ !!!

    Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir