Belediyelerde Çalışan Hükümlü Taşeron İşçiler Belediye Şirketlerine Alınacak mı?

Belediyelerde Çalışan Hükümlü Taşeron İşçiler Belediye Şirketlerine Alınacak mı?
125×125

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte  değişiklik yapılarak eski hükümlü tanımı yeniden yapılmış ve ilgili yönetmeliğe eklenen geçici 1. maddesi  ile 696 sayılı KHK yla 375 sayılı KHK nin geçici 23. maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılamayan taşeron işçilerin kadroya alınabilmesi için kamu kurumlarına yetki verilmişti.Yapılan düzenleme kamuoyunda tüm  hükümlü olan olup kadroya geçemeyen  taşeron işçileri kapsıyor şeklinde algılanmıştır.

Ancak yapılan düzenlemeye bakıldığında düzenlemede belediye şirketlerine geçişi yapılacak olan işçilere ilişkin bir düzenlemenin olmadığı görülmektedir.

Kamu kurumlarının eski hükümlü çalıştırması ile ilgili yasal düzenleme 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinde yer almaktadır. Maddede 26/05/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile özel sektör işverenleri için terör mağduru ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Çalıştırma yükümlülüğü başlıklı 10. maddesinin 2.fıkrasının a bendinde Mahalli idarelerin ve bağlı kuruluşlarının 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatiflerin bu maddenin uygulanması bakımından  özel sektör işvereni olarak değerlendirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere belediyeler ve özel idarelerce kurulmuş olan şirketler ilgili yönetmeliğe göre özel sektör işvereni olarak değerlendirilmekte ve özel sektör şirketlerinin 4857 sayılı kanunun 30. maddesinde yer alan hükme göre hükümlü işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıca 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ya eklenen geçici 24. maddeye göre madde hükmünde yer alan ” 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak” şartını taşımayan taşeron işçilerin belediye şirketlerine geçişi yapılamayacaktır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir