Belediye ve Özel İdare Şirketlerindeki Taşeronlara İlave Tediye Ödenmeyecek

Belediye ve Özel İdare Şirketlerindeki Taşeronlara İlave Tediye Ödenmeyecek

Belediye ve Özel İdare Şirketlerindeki Taşeronlara İlave Tediye Ödenmeyecek

Bugünkü resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamuda çalışan işçilere 2019 yılında 4 taksit halinde ödenecek olan ilave tediyelerin 1 taksidinin 31 ocak tarihinde 2.  taksitinin ise 31 mayıs tarihinde ödeneceği açıklandı.Sitemize gelen sorulardan ilave tediyeden belediye ve özel idare şirketlerinde çalışan taşeron işçilerin yararlanıp yararlanmayacağı hususunda çok sayıda soru gelmektedir.

Daha önce sitemizde yayımlamış olduğumuz Maliye Bakanlığı görüşünde de yer aldığı üzere bu ilave tediye ödemesinden belediye ve özel idare şirketlerinde çalışan işçiler faydalanamayacaktır.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 63107535-140.06-(115702-120)-3270

Konu: İlave Tediye

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi: 10/4/2018 tarihli ve 53773008-659-E.8106 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazının incelenmesinden, davacı Naci Demir ile davalı Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda Temizlik Eğitim Sosyal Bilişim San. Ve Tic. A.Ş. arasında görülmekte olan alacak davasına ilişkin olarak Ankara 28. İş Mahkemesinin 4/3/2018 tarihli ve 2017/543 Esas sayılı yazısına istinaden söz konusu şirket bünyesinde istihdam edilen işçilerin 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Bakanlığımızdan görüş talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 6772 sayılı Kanunun 1. maddesinde; ‘’ Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.’’ hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, işçi statüsünde istihdam edilenlere 6772 sayılı Kanun kapsamında ilave tediye ödenebilmesi için çalışılan işyerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan genel yönetim kapsamındaki bir kamu idaresi veya, Döner sermayeli bir kuruluş veya, Sermayesinin yarısından fazlası, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın Devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir şirket/kurum veya, Kamu iktisadi teşebbüsü veya, 3659 sayılı Kanun kapsamında bulunan bir banka veya sermayesinin yarısından fazlası kamu iktisadi teşebbüsü, banka veya genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine air bir teşekkül, statüsünde bulunması gerekmektedir.

Buna göre, belediyeler tarafından kurulan şirketlerin; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri kapsamına girmediği, döner sermayeli bir kuruluş niteliği bulunmadığı, sermayesinin yarısından fazlası genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir sermaye şirketi statüsünde olmadığı ve 3659 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurum veya kuruluş statüsünde de bulunmadığı dikkate alındığında, Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda Temizlik Eğitim Sosyal Bilişim San. Ve Tic. A.Ş.’nin 6772 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında yer almadığı ve dolayısıyla anılan şirket bünyesinde istihdam edilen işçilere ilave tediye ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

31 Ocak ve 31 Mayıs Tarihlerinde Ne Kadar İlave Tediye Ödemesi Yapılacak?

Ocak ta 13 gün Mayıs ayında 13 gün üzerinden ilave tediye ödemesi yapılacaktır. Aşağıda yer alan tablodaki net tediye miktarları hem ocak ayında hemde mayıs ayında işçilere ödenecektir.

Brüt ÜcretNet İlave Tediye Tutarı
2.558,00(Asgari Ücret)792,49 TL 
2.600,00805,49 TL 
2.700,00836,44 TL 
2.800,00867,39 TL 
2.900,00898,43 TL 
3.000,00928,38 TL 
3.100,00960,33 TL
3.200,00991,39 TL
3.300,001.022,32 TL

Not: İlave tediye hesaplaması %15 lik vergi dilimine göre yapılmıştır.İlave tediye ödemesinde yemek,yol,eğitim v.b yardım ödemeleri dikkate alınmamaktadır.İşçi ne kadar ilave tediye alacağını hesaplarken bu yardımlar hariç tutar üzerinden hesaplama yapmalıdır.Ücreti fazla olan işçilerin Haziran ayında %20 lik dilime girmeleri mümkün olduğundan yüksek ücret alan işçilere ödenecek olan tediye miktarları daha düşük olacaktır.

Benzer yazılar

6 Yorum

 1. Enes

  Belediyede çalışan işçilerin günahı nedir neden hiç bir haktan yararlanmazlar dünyanın en pis işlerinden biridir çöpçülük vb. gibi işler sıkıntı büyük sıkıntı

  Yanıt
 2. Garip

  Bizde insan gibi yaşamak istiyoruz oy bile kullanmam.belesiye şirketinde çalışan insan değil .insan vasvi gözüyle bakillmayan oy kullanmasada olur.uvey evlat muamelesi yapılıyor

  Yanıt
 3. Belediye şirket kolesi

  işin en pis bölümü çöp işi yapmak neyazikki hakka gelince hiç bir haktan yararlanamayan yine belediye şirketi çalışanları ise geldim bizden avrupa standardı uygulamasi yapılıyor paraya geldimi afrikaya standardı muamelesi yapılıyor bizimde hakkımızı verin sayın devlet büyükler adaletli iş yapın secim yaklaşıyor belediye başkanları bigomuz olsun dedim

  Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir