Belediye Şirketlerinde Taşeron İşçilere Ekim Ayında Toplu Sözleşme İkramiyesi Ödenecek

Belediye Şirketlerinde Taşeron İşçilere Ekim Ayında Toplu Sözleşme İkramiyesi Ödenecek
125×125

Taşeron Toplu Sözleşme İkramiyesi

Belediye Şirketlerinde Taşeron İşçilere Ekim Ayında Toplu Sözleşme İkramiyesi Ödenecek

Bilindiği üzere 6772 sayılı kanunda yer alan hüküm doğrultusunda   toplu sözleşmelerde hüküm konmak şartı ile kamuda işçi olarak çalışanlara   yılda 60 güne kadar toplu sözleşme ikramiyesi ödenme imkanı bulunmaktadır. ikramiye alma hakları bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak 6772 sayılı kanunun Ek 1. maddesinde  “Bu Kanun uyarınca işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri bir aylık istihkakları tutarını (hafta ve genel tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir” hükmü yer almaktadır

İlgili hükümde yer alan 60 günlük toplu sözleşme ikramiyesi Çalışma Bakanlığınca yayımlanan duyuruya göre  taşeron işçi olarak  belediye ve özel idare müdürlüklerinde çalışırken ilgili kurumların şirketlerine geçirilen işçiler için yıllık 10 gün üzerinden ödenecektir.

Belediye ve Özel İdare Müdürlüğünde Şirketlere Geçen Taşeron İşçilerin 10 Günlük İkramiye Ödenme Tarihleri Ne Zaman?

375 sayılı KHK eklenen geçici 24 . maddeye göre belediye ve özel idare şirketlerine geçen taşeron işçilerin 10 günlük ikramiye tarihleri Nisan ve Ekim  ayları olarak belirlenmiştir.Buna göre nisan ayında toplu sözleşme ikramiyesi ödenmemiş ise 2018 ekim ayında belediye şirketlerine geçişi yapılan taşeron işçilere 2018 yılı için 7,6 gün üzerinden toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi gerekmektedir.

2018 yılında toplu sözleşme ikramiyesinin 10 gün üzerinden ödenmemesinin sebebi ilgili işçilerin belediye ve özel idare müdürlüklerindeki şirketlere geçiş işlemlerinin nisan ayında yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

2019 yılında ilgili toplu sözleşme ikramiyesi nisan ayında 5 gün ve ekim ayında 5 gün olmak üzere toplamda 10 gün olarak ödenecektir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir