Asgari Ücret Alan Taşeron İşçiler %4 Zam Alamayacak

Asgari Ücret Alan Taşeron İşçiler %4  Zam Alamayacak

Asgari Ücret Alan Taşeron İşçiler %4 Zam Alamayacak

696 sayılı KHK ile kadroya geçişi yapılan taşeron işçilere 2019 yılında yapılacak olan zam oranlarına ilişkin bir kurum daha görüş verdi.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığınca 11.01.2019 tarihinde verilmiş olan görüşte ilgili kurumda çalışan işçilerin 01.01.2019 tarihinde almış oldukları ücrete yapılan %4 lük zamdan sonra ilgili işçinin almış olduğu ücret asgari ücretin altında kalıyor ise işçinin ücretinin asgari ücret düzeyine çıkarılması %4 lük zam uygulandıktan sonra oluşan ücret asgari ücretin üzerinde ise bu ücretin işçiye ödenmesi gerektiği bildirilmiştir.

İlgili görüşte yer alan hususu bir örnekle açıklamak gerekirse;  2018 yılında 1800 TL net ücret alan bir işçinin ücretine öncelikle %4 lük zam uygulanacak ve işçinin ücreti gelen zamdan sonra net 1872 olduğu için bu işçinin ücreti asgari ücret düzeyi olan 2020 rakamına yükseltilecektir.Bu durumda asgari ücret üzerinden maaş alanlarla %10 %20 hatta %30 üzerinden fazla ödeme alan kamu işçileri %4 lük zammın asgari ücret öncesinde uygulanması halinde %4 lük zamdan faydalanmış olsalar bile ücretleri asgari ücret altında kaldığı için sadece asgari ücretteki artıştan faydalanmış olacaklardır.

2018 yılında aldığı ücret 2000 TL olan bir işçi ise %4 lük zam ile birlikte maaşı 2080 TL ye yükseldiği için ilgili işçinin maaşı 2080 rakamı üzerinden ödenmeye devam edecektir.

Görüleceği üzere çeşitli zamanlarda farklı bakanlıklarca verilen görüşlerde farklı uygulamalar yapılmaktadır.Daha önce farklı bakanlıklar tarafından verilen görüşte ise ücretlerin önce asgari ücret düzeyine çekilmesi sonra %4 zam yapılması yönünde görüş verilmişti.

2019 yılında taşeron işçi iken kadroya geçen işçilerin maaş zammı hususu hakkında Aile Sosyal ve Çalışma Bakanlığınca acilen bir düzenleme yapılması kurumlar arasındaki  farklı uygulamaların   önüne geçecektir.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Personel Daire Başkanlığı                                                                                                                                11/01/2019
Sayı:11980544-841.02.17-E.589253
Konu: Sürekli İşçi
DAĞITIM YERLERİNE
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçen personelin 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren aylıklarına uygulanacak zam
oranları ile ilgili olarak oluşan tereddütler üzerine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen bir görüş yazısında;

Bilindiği üzere; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 23 üncü maddesi ile Sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin toplu sözleşmesinden yararlanma, işkolu tescillerinin belirlenmesi ile mali ve sosyal haklara ilişkin şartlar Yüksek Hakem Kurulunca (YHK) belirlenmiş ve Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiştir.
Bakanlığımızca ilan olunan hükümlerde ücrete ilişkin olarak “İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren%4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4 (yüzde dört)’ten mahsup edilir.” Düzenlemesi yer almaktadır. Bu bağlamda, işlem yapılırken öncelikle kapsamdaki işçinin 01/01/2018 tarihinde alacağı üretin belirlenmesi ve bu ücret üzerinden Bakanlığımızca ilan edilen hükümlerin uygulanması sonrasında 30/06/2018 tarihinde almakta olduğu çıplak ücretlerine 01/07/2018 tarihinden itibaren %4 zam yapılmış olması gerekmektedir. 2019 yılına ilişkin olarak yine ilan edilen hükümlerde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan işçilerin 01/01/2019 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine %4 zam yapılacağı kararlaştırılmıştır.
Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü maddesi 3 üncü fıkrasında; şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karar bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacağı düzenlenmiştir.
Bu çerçevede, ilgili hükümler göz önünde bulundurulduğunda, Yüksek Hakem Kurulunca kararlaştırılan hükümlerde sürekli işçilerin 01/01/2018 tarihindeki ücretlerinin esas olduğu, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu ve ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının 30/06/2020 tarihine kadar bu hükümler çerçevesinde belirleneceği düşünülmektedir…” şeklinde mütalaa verilmiştir.
Bunun üzerine; Personel Uygulamalarında yer alan maaş programı buna göre revize edilerek Sürekli İşçi aylıkları 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %4 artırılmıştır.
Ancak; 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Asgari Ücret” başlıklı 39 uncu maddesinde “İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.” Denilmekte olup asgari ücretin altında bir ücretle personel çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır
Bu itibarla; Personel Uygulamalarında yapılan güncelleme ile mevcut aylıkları üzerine (%4) oranında zam uygulanmak suretiyle hesaplanan ücretin asgari ücretin altında kalması halinde aylıkların asgari ücrete tamamlanarak ödenmesi, asgari ücretin üzerinde oluşması halinde ise hesaplandığı şekilde ödenmesi sağlanmıştır.
Bununla birlikte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca konuya ilişkin olarak herhangi bir düzenleme veya açıklama yapıldığında gerekli bilgilendirme yapılacakır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Ali AKSAKAL
Personel Daire Başkanı

Benzer yazılar

1 Yorum

  1. s.yılmaz

    Bu nasıl bir adaletsiz zam yapmadır allahım ya Temizlikçi çaycı 1600 tlden 2000 tl olacak yüzde 26 zam alacak !! ama veri giriş büro elemanları 2400 alıyorduk sadece yüzde 4. Aradaki maaş farkı kapanacak !!!
    Soruyorum size Profesörle doçent aynı parayımı alıyor !!!!!!

    Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir