8 Haziranda Ödenecek İlave Tediye İçin Yazı Bekleyen Kurumlar Var !!!!

8 Haziranda Ödenecek İlave Tediye İçin Yazı Bekleyen Kurumlar Var !!!!
125×125

Taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemleri 02.04.2018 tarihinde tamamlanmış olmasına rağmen geçiş süreci ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında 8 haziranda ödenmesi gereken  ilave tediye ödemelerinde çeşitli sıkıntıların yaşanacağı kadroya geçen taşeron işçilerin sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlardan anlaşılmaktadır.Bu hususlardan biriside 6772 sayılı kanuna tabi kurumlarda kadroya geçişi yapılan taşeronlara ödenecek olan ilave tediye ödemelerinde kurum mutemetlerinin ilave tediye ödenmesine ilişkin yazı gelmeden ödeme yapmayacaklarını bildirmeleridir.8 Haziranda İlave tediye ödemesi için yazı gelmesini bekleyen kurumların taşeron işçilere ödeyecekleri ilave tediyelere ilişkin düzenlemelerin neler olduğunu tekrardan hatırlatmanın faydalı olacağını düşündük.

Bilindiği üzere işçilere ödenen ilave Tediyeler 6772 sayılı kanununa göre ödenmektedir.İşçilere ödenecek olan ilave tediyeler ilgili kanunun 1. ve 3. maddesinde açıklanmıştır.İlgili maddelere göre işçilere 1. madde kapsamında 26 günlük ilave tediye ödemesi yapılmaktadır.Kanun maddesinde yapılan açıklamaya göre ilk 26 günlük ilave tediyenin yapılması kanundan doğan bir zorunluluktur.Kanunun 3. maddesine göre yapılacak olan ikinci 26 günlük ilave tediyenin yapılması ise Bakanlar Kurulunun alacağı karara bağlıdır.6772 sayılı kanunun 3. maddesinde” Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yani 6772 sayılı yasaya göre Ödenecek olan ilave tediyeler Bakanlar Kurulu kararına göre ödenmektedir.2018 yılının ilk yarısı için ödenecek olan Bakanlar Kurulu Kararı  ise 24.01.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır.İlgili Bakanlar Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır.8 haziranda İlave tediye ödemek için yazımız ekinde yer alan Bakanlar Kurulu Kararı yeterlidir.8 Haziranda ödenecek olan ilave tediyelerden merkezi yönetim kapsamında yer alan kurumlar faydalanacak olup belediye ve özel idare şirketlerine geçen taşeron işçilere bu ödeme yapılmayacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir