4 D li Kamu İşçisinin Refakat İzni

4 D li Kamu İşçisinin  Refakat İzni

Refakat İzni

4 D li Kamu İşçisinin Refakat İzni

Kamuda veya özel sektörde 4857 sayılı kanuna tabi olarak çalışan işçilerin gerek 4857 sayılı İş Kanunundan gerekse bireysel veya toplu sözleşmelerde yer alan düzenlemeler doğrultusunda çeşitli izin hakları bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanununa baktığımızda işçinin eş,çocuk veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ağır hastalık ve kaza durumlarında kullanabileceği refakat iznine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu nedenle işçilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastalanması durumlarında kanundan kaynaklanan refakat izin hakları bulunmamaktadır.Ancak işçi ile işveren arasında imzalanan bireysel veya toplu sözleşmelere bu yönde bir hüküm konması durumunda işçi sözleşmelerde yer alan düzenlemeler çerçevesinde refakat izni kullanabilecektir.

Bireysel ve toplu sözleşmelerde de bu yönde bir düzenleme yok ise işçi ya yıllık izin hakkından kullanmalı veya 4857 sayılı iş kanunda yer alan düzenlemeler doğrultusunda ücretsiz izne ayrılmak zorundadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir