2019 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları

2019 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları
125×125

Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen 2019 yılı asgari ücret tutarı, Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmişti. Asgari ücret tutarının etkilediği bir çok husus vardır. Bunlardan birisi de sigorta primine esas kazancın tavan ve taban tutarıdır.

Sigorta taban tutarı ile bir işverenin işçisi için bildirebileceği  en düşük prime esas kazanç ifade edilmektedir. Sigorta tavan tutarı ise, bir işverenin işçisi için bildirebileceği en yüksek prim oranını ifade  etmektedir.

SGK tavan ve taban tutarı ile ilgili düzenleme 5510 sayılı yasanın 82 inci maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddeye göre; SGK taban tutarı,  sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biridir. Tavan tutarı ise, sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır. Ancak, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.

Kısmi süreli çalışan işçilerin bildirimi taban tutar üzerinden yapılır.

Günlük kazançları  alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

Sigortalının kazancı taban tutarın altında ise elde ettiği kazanç ile taban tutar arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.

Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.

 

DönemiSGK Primi Taban MatrahıSGK Primi Tavan Matrahı
2019 Yılı2.588,4019.188,00
(85,20*7,5)*30

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir