2019 Yılı Doğum Yardımı Tutarı

2019 Yılı Doğum Yardımı Tutarı

Asgari ücret tutarı, memurun alacağı enflasyon zammı belli oldu. Bu artışlar doğum yardımı tutarını etkileyecek mi? 2019 yılında doğum yardımı olarak ne kadar ödeme yapılacak? Doğum yardımı almak için neler yapılmalı?

Kimlere Doğum Yardımı Ödenir?

Doğum yardımı, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda  Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine ödenmektedir. Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilmektedir. Bu tarihten önce doğan çocuklar, doğum yardımına esas çocuk sıranın tespitinde dikkate alınır.

Doğum yardımı, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı ol­ması halinde anneye yapılır. Ana kural bu olmakla birlikte annenin Türk vatandaşı olmaması, annenin vefat etmiş olması hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda veya Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hal­lerde Türk vatandaşı babanın nüfus kayıt örneği esas alınarak babaya yapılır.

Doğum yardımı, hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarına göre tevsik edici belge sunmaları şartıyla kanuni temsilcilerine de yapılabilir.

Doğum Yardımı Almak İçin Başvuru

Doğum yardımı almak için başvuruların ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında Konsolosluklara yapılması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise ilgili kurumlarına yapılmaktadır.

Doğum yardımı başvurusu, bu Yönetmelik kapsamına girenler tarafından, çocuğun kimlik paylaşım sistemine (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, başvuru yerlerine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

Başvuru, anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvuru anne tarafından ya da anne adına baba tara­fından yapılır. Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanu­ni temsilcisi tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde çocu­ğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılır.

Doğum yardımı almak için başvuru, anne, baba ile çocuğun/çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarını, doğruluk beyanını ve Bakanlıkça belirlene­cek diğer bilgileri içeren dilekçe ile yapılır.

Doğum Yardımı Ödemesi Nasıl Ödenir?

Doğum yardımı almak için yapılan başvuru tarihini takip eden ayın 25’inde, doğum yapan anne herhangi bir PTT şubesine giderek Nüfus Cüzdanını ibraz etmek koşuluyla ödemesi gerçekleştirilir.

2019 Yılı Doğum Yardımı Tutarı 

2019 Yılında canlı doğan ;

-Birinci çocuk için 300-TL,

-İkinci çocuk için 400-TL,

-Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600-TL,

doğum yardımı ödenmektedir.

Doğum yardımı ödemesinde çocuk sınırı bulunmamaktadır.  Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez.

Doğum Yardımına İtiraz

Doğum yardımı uygulamasına ilişkin itirazlar yazılı olarak ilgili il mü­dürlüğüne yapılır. İtirazlar, il müdürlüğünce 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir