2019 Temmuz Aralık Dönemi Emekli Olacak Kamu İşçisi Tazminat Tutarları

2019 Temmuz Aralık Dönemi Emekli Olacak Kamu İşçisi Tazminat Tutarları

2019 Temmuz Aralık Dönemi Emekli Olacak Kamu İşçisi Tazminat Tutarları

Daha önceki yıllarda kamuda çalışıp emekli olan işçilere çalışmış oldukları yerden emekli olacaklarında taşınacakları yere kadar harcırah ödemesi yapılmaktaydı.2003 yılında yapılan düzenleme ile harcırah ödemesinden vazgeçilerek belli katsayılar üzerinden emeklilik tazminatı ödemesine başlanmıştır.İlgili tazminatın kıdem tazminatı ile karıştırılmaması gerekmektedir.Bu ödeme kıdem tazminatından ayrı olarak yapılan bir ödemedir.

Emekli olan işçiler  ödenecek olan tazminata (yolluk harcırah ) ilişkin düzenleme  375 sayılı KHK ile yapılmıştır.

İlgili kararnamede ” (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerdenemekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir. ” hükmü yer almaktadır.

İlgili kanun maddesine bakıldığında kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerinde emekli olduklarında bu tazminattan yararlanabilecekleri görülmektedir. Anılan bentte sürekli veya geçici işçi ayrımı yapılmaksızın “kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenler” ibaresi kullanıldığından vizeli geçici işçi olarak istihdam edilenlerden emekliye sevk edilenlere de bu tazminat hakkından faydalanabilmektedirler.

               2019 Temmuz-Aralık Emekli Olacak İşçi  Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı
2019  Yılı Temmuz ayı maaş katsayısı0,138459
Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı 12.105 
12105 * 0,1384591.676,04 Brüt Tutar
1.676,04 *7,59/100012,72  Damga Vergisi
2019  Temmuz-Aralık  Ayı Emekli Yolluk Harcırah Net Tutarı 1.663,32  TL

 

Konuya ilişkin olarak maliye bakanlığınca verilmiş olan görüş yazısı aşağıda yer alan haber linki yer almaktadır.Kurumlarından emekli olan işçilere bu tazminatın ödenmemesi durumunda işçiler kurumlarına maliye bakanlığı yazısı ile başvuru yapabilirler.

Maliye Bakanlığı Emekli Olan İşçilerin Tazminatı( Harcırah) Hakkında Görüş Verdi

 

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir