2019 İşçi İlave Tediye İkramiye Ödenme Tarihleri

2019 İşçi İlave Tediye İkramiye Ödenme Tarihleri
125×125

2019 İşçi İlave Tediye İkramiye Ödeme Tarihleri

Kamuda çalışan işçiler 6772 sayılı kanun kapsamında yılda 4 taksit halinde toplam 52 gün ilave tediye(ikramiye)  almaktadırlar.Kamuda çalışan işçilere ve taşeron firmada çalışmakta iken kadroya geçen işçilere ödenecek olan ilave tediyelerin hangi tarihlerde ödeneceği Cumhurbaşkanınca yayımlanan kararlarda belirlenen tarihlerde ödenmektedir.2019 yılında ödenecek olan ilave tediyeler daha önceki yıllarda olduğu gibi 2019 ocak ilave tediyesi 2019 haziran ilave tediyesi,2019 Ağustos İlave tediyesi ve 2019 Aralık ilave tediyesi olmak üzere 4 taksit üzerinden ve her bir taksitte 13 olarak ödenecektir.2019 yılında işçilere ödenecek olan ilave tediyelerden geçici  işçiler 2019 yılında çalıştıkları gün sayısına göre faydalanacaklardır.2018 yılında kadroya geçen işçiler nisan ayında kadroya geçtikleri için 2018 yılında 39 gün ilave tediye almışlardı. 2019 yılında kadroya geçen işçiler tam yıl çalışmak kaydı ile 2019 yılında 52 gün üzerinden ilave tediye alacaklar.

2019 İlave Tediye Hangi Aylarda Ödenecek?

2019 yılında ödenecek olan ilave tediyeler aşağıda tabloda gösterildiği üzere ocak,haziran,ağustos veya eylül ve aralık aylarında ödenecektir.

2019 yılında ödenecek olan ilave tediyelerin ödenmesine esas Kanun Maddesi2019 İşçi İlave Tediye Gün Sayısı2019 İlave  Tediye Ödeme Tarihleri
6772 sayılı Kanun 1. maddeUmumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.13+13=26 Günlük Yevmiye Tutarında İlave Tediye Ödemesi Yapılır.6772 sayılı kanununun 1. maddesine göre yapılacak olan ilave tediye ödenmesi zorunludur.Ocak ve Haziran Ayında Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Olan Tarihlerde Ödenir.
6772 sayılı kanun 3. madde 3 – Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı
olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha
yapılabilir. (2)
13+13=26 Günlük Yevmiye Tutarında İlave Tediye Ödemesi Yapılır6772 sayılı kanununun 3. maddesine göre yapılacak olan ilave tediye ödenmesinde zorunluluk yoktur.kanun Maddesinde yapılabilir hükmü yer almaktadır.İlgili ödeme genel olarak yapılmaktadır.Ağustos veya Eylül ayında 13 günlük kısım  ve Aralık Ayında  13 günlük kısım Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Olan Tarihlerde

İşçiler 2019 Yılında Toplam Ne Kadar İlave Tediye Alacak

2019 yılında kamuda çalışan işçiler ve taşeron firmadan kadroya geçen işçilere %15 lik vergi dilimine göre yapılan hesaplamaya göre yıllık toplamda aşağıda tabloda gösterilen tutarda ilave tediye ödenecektir.Ancak işçilerin mayıs ve haziran aylarıdan itibaren %20 lik vergi dilimine girmeleri nedeniyle sene sonunda alınan ilave tediyelerde düşüş yaşanmaktadır.

Brüt Aylık Ücret Yıllık 52 Günlük İkramiye Net Tutar
2.000,002.478,11
2.200,002.726,07
2.400,002.974,03
2.800,003.469,57
3.000,003.717,53

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir