Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
125×125

Hastanelerde staj yapan öğrencilere, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlanma imkanı tanındı.

Karar Sayısı: 477

Ekli “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ÎŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumlan îşletme Yönetmeliğinin 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İlgili mevzuatı gereğince yataklı tedavi kurumlarmda staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlandırılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir