Sağlık Çalışanları Verilen Yıpranma Payı ile Daha Erken Emekli Olacaklar

Sağlık Çalışanları Verilen Yıpranma Payı ile  Daha Erken Emekli Olacaklar
125×125

Torba kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre sağlık çalışanlarına 1 yıla 60 gün yıpranma payı verildi.

Sağlık Çalışanlarına Verilen Yıpranma Payı Nedir ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda “fiili hizmet zammı” olarak geçen yıpranma payı ile çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla efor sarf edilen ve diğer meslek mensuplarının daha erken emekli olması amaçlanmaktadır.

Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 60 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 14 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınır.
Torba Yasada Yer Alan düzenleme aşağıda yer almaktadır.

MADDE 10- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“20) İnsan sağlığına ilişkin işler11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için60″
koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar;

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir