2018 yılı Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetveli

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
125×125

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan yönetmelik gereğince Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin eki cetvelde de düzenlemeler yapıldı.

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği ile 23/6/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ek-1 Sayılı Cetvel

“Ek-1 SAYILI CETVEL

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

I.BÖLÜM

MERKEZ TEŞKİLATI
SIRA

NO

BİRİMLER VE PERSONELİDİSİPLİN AMİRİÜST DİSİPLİN AMİRİ
ABAKANLIK MAKAMI
1MüsteşarBakan
2Müsteşar YardımcısıMüsteşarBakan
3Bakanlık MüşaviriBakan
4Özel Kalem MüdürüBakan
5Iç Denetim Birimi BaşkanıMüsteşarBakan
6Iç DenetçiMüsteşarBakan
7Diğer Personel
a) Özel Kalem Müdürlüğü PersoneliÖzel Kalem MüdürüBakan
b) Müsteşarlık PersoneliMüsteşarBakan
c) Müsteşar Yardımcılıklarında Görevli PersonelMüsteşar

Yardımcısı

Müsteşar
ç) Iç Denetim Birimi Personeliİç Denetim Birim BaşkanıMüsteşar

 

BDENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
1Denetim Hizmetleri BaşkanıBakan
2Sağlık Baş Denetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi YardımcısıDenetim Hizmetleri BaşkanıBakan
3Diğer PersonelDenetim Hizmetleri BaşkanıBakan

 

CSTRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
1Strateji Geliştirme BaşkamMüsteşarBakan
2Daire BaşkanıStrateji Geliştirme BaşkanıMüsteşar
DMali Hizmet Uzmanı, Mali Hizmet Uzman YardımcısıDaire BaşkanıStrateji Geliştirme Başkam
4Diğer PersonelDaire BaşkanıStrateji Geliştirme Başkanı

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1I. Hukuk MüşaviriMüsteşar

Yardımcısı

Müsteşar
2Hukuk Müşaviri, AvukatI. Hukuk MüşaviriMüsteşar Yardımcısı
3Diğer PersonelI. Hukuk MüşaviriMüsteşar Yardımcısı

 

DBASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
1Basın ve Halkla İlişkiler MüşaviriMüsteşarBakan
2Diğer PersonelBasın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

 

EGENEL MÜDÜRLÜKLER
1Genel MüdürMüsteşar YardımcısıMüsteşar
2Genel Müdür YardımcısıGenel MüdürMüsteşar

Yardımcısı

3Daire BaşkamGenel Müdür YardımcısıGenel Müdür
4Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı, AB Uzmanı, AB Uzman YardımcısıDaire BaşkanıGenel Müdür Yardımcısı
5Diğer PersonelDaire BaşkanıGenel Müdür Yardımcısı

 

FSAĞLIK POLİTİKALARI KURULU
1Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman YardımcısıMüsteşar YardımcısıMüsteşar
2Diğer Teknik ve Uzmanlık Gerektiren İşlerde Çalışan PersonelMüsteşar YardımcısıMüsteşar

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatında Görev Yapan Kişilerin Disiplin Amirleri 

II.BÖLÜM

IL TAŞRA TEŞKİLATI
SIRA

NO

BİRİMLER VE PERSONELİDİSİPLİN AMİRİUST disiplin

AMİRİ

AIL SAĞLIK Müdürlükleri
1İl Sağlık MüdürüValiMüsteşar
2Başkan, Avukat, Sivil Savunma Uzmanıİl Sağlık MüdürüVali
3Başkan YardımcısıBaşkan11 Sağlık Müdürü
4Şube Müdürü, Müdür(Ö), Araştırmacı, Uzman(Ö), APK Uzmanı, Uzman*Başkan YardımcısıBaşkan
5Diğer PersonelŞube MüdürüBaşkan Yardımcısı
6Diğer PersonelUzman*Başkan Yardımcısı

Sağlık Bakanlığı İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Çalışan Kişilerin Disiplin Amirleri 

BİL MERKEZİNDE BULUNAN HASTANELER
1BaşhekimBaşkanİl Sağlık Müdürü
2Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Müdür, Sivil Savunma Uzmanı, AvukatBaşhekimBaşkan
3Eğitim kliniklerine bağlı olmayan; Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip ve Diş Tabibi ile Eczacı, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Tıbbi Teknolog, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Perfüzyonist, İş ve Uğraşı TerapistiBaşhekim YardımcısıBaşhekim

 

(Ergoterapist), Dil ve Konuşma Terapisti ve diğer personel
4Eğitim kliniklerinde çalışan Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve AsistanEğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu)Başhekim
5Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mimar ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personelMüdür (İdari ve Mali Hizmetler)Başhekim
6Müdür Yardımcısı ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personelMüdür (Destek ve Kalite Hizmetleri)Başhekim
7Müdür Yardımcısı, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personelMüdür (Sağlık Bakım Hizmetleri)Başhekim

Sağlık Bakanlığı İl Merkezinde Bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde  Çalışan Kişilerin Disiplin Amirleri 

CİL MERKEZİNDE BULUNAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ
1BaştabipBaşkanII Sağlık Müdürü
2Baştabip Yardımcısı, MüdürBaştabipBaşkan
3Sağlık PersoneliBaştabip YardımcısıBaştabip
4Müdür Yardımcısı, Diğer PersonelMüdürBaştabip

Sağlık Bakanlığı İl Merkezinde Bulunan İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde  Çalışan Kişilerin Disiplin Amirleri 

çİL MERKEZİNDE BULUNAN İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
1BaştabipBaşkanII Sağlık Müdürü
2Baştabip YardımcısıBaştabipBaşkan
3Diğer PersonelBaştabip

Yardımcısı

Baştabip

Sağlık Bakanlığı İl Merkezinde Bulunan Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışan Kişilerin Disiplin Amirleri 

DİL MERKEZİNDE BULUNAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ
1Toplum Sağlığı Merkezi BaşkanıBaşkanII Sağlık Müdürü
2Diğer PersonelToplum Sağlığı Merkezi BaşkanıBaşkan

Sağlık Bakanlığı İl Merkezinde Bulunan Halk  Sağlığı Laboratuvarlarında Çalışan Kişilerin Disiplin Amirleri 

EİL MERKEZİNDE BULUNAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
1Laboratuvar Sorumlusu***Başkanİl Sağlık Müdürü
2Diğer PersonelLaboratuvar Sorumlusu ***Başkan

Sağlık Bakanlığı İlçe Merkezinde Bulunan Birimlerde  Çalışan Kişilerin Disiplin Amirleri 

III. BÖLÜM

İLÇE TAŞRA TEŞKİLATI
SIRA

NO

BİRİMLER VE PERSONELİDİSİPLİN AMİRİdisiplin

AMİRİ ÜST

AİLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
1ilçe Sağlık MüdürüKaymakamVali
2Birim Sorumlusu, Şube Müdürü, Araştırmacıilçe Sağlık MüdürüKaymakam
3Diğer PersonelŞube Müdürüİlçe Sağlık Müdürü

 

BİLÇELERDE BULUNAN HASTANELER
1BaşhekimBaşkanİl Sağlık Müdürü
2Başhekim Yardımcısı, MüdürBaşhekimBaşkan
3Uzman Diş Tabibi, Tabip ve Diş Tabibi ile Eczacı, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Tıbbi Teknolog, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Perfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Dil ve Konuşma Terapisti ve diğer personelBaşhekim YardımcısıBaşhekim
4Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mimar ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personelMüdür (İdari ve Mali Hizmetler)Başhekim
5Müdür Yardımcısı ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personelMüdür (Destek ve Kalite Hizmetleri)Başhekim
6Müdür Yardımcısı, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personelMüdür (Sağlık Bakım Hizmetleri)Başhekim

 

CİLÇELERDE BULUNAN AĞIZ VE DİS SAĞLIĞI MERKEZLERİ
1BaştabipBaşkanİl Sağlık Müdürü
2Baştabip Yardımcısı, MüdürBaştabipBaşkan
3Sağlık PersoneliBaştabip

Yardımcısı

Baştabip
4Diğer PersonelMüdürBaştabip

 

çİLÇELERDE BULUNAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ
1Toplum Sağlığı Merkezi BaşkanıKaymakamVali
2Diğer PersonelToplum Sağlığı Merkezi BaşkanıKaymakam

 

DİLÇELERDE BULUNAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
1Laboratuvar Sorumlusuİlçe Sağlık Müdürü**Kaymakam
2Diğer PersonelLaboratuvar***

Sorumlusu

İlçe Sağlık Muduru**
*663 sayılı KHK’nırı EK-2 sayılı cetvelinde belirlenen Uzman unvanlı personeldir.

** İlçe Sağlık Müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde disiplin amiri Toplum Sağlığı Merkezi Başkanıdır.

 

*22/01/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarlarm Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirlenen kadro, unvan ve branşlardır.”

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir