İcap Nöbeti Tutan  Sağlık Personeli Hastaneye Geliş Gidişte Taksi Ücreti Alabilir mi?

İcapçı Sağlık Personeli Hastaneye Geliş Gidişte  Taksi Ücreti Alabilir mi?
125×125
Bilindiği üzere sağlık kurumlarında çalışan sağlık çalışanları İcap Nöbeti olarak yürüttükleri görevlerde hastanelerde ihtiyaç bulunması durumunda hastanelere çağrılarak görev yapmaktadırlar.Hastanede ihtiyaç olmadığı durumda ise icap nöbetinde hastanede bulunma zorunlulukları bulunmamaktadır.Sağlık personellerinin icap nöbeti esnasında ikametgahları ile hastane arasında yapacak oldukları yol masraflarını alıp alamayacağını ve ilgililere bu yol masraflarının hangi şartlar altına ödenebileceğini bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.
Memuriyet mahalli içinde yapılan görevlendirmelerde ödenecek olan taşıt ve ulaşım ücretlerine ilişkin düzenleme 6245 sayılı harcırah kanununun 28. maddesinde yapılmıştır.İlgili madde göre ” Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken yere görev ile gönderilenlerin (48 inci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verileceği, Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masrafın yol masrafı olarak ödeneceği, hüküm altına alınmıştır.
Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere memuriyet mahalli içinde öncelikli olarak mutat araçla yolculuk yapılması acil durumlarda ise mutat araç dışındaki araçlarla daire amirinin onayı ile yolculuk yapılabilecektir.
İcap nöbeti esnasında kurumlarınca sağlanan bir araç bulunmayan sağlık personellerinin  ilgili mevzuat hükümlerine göre  icap nöbetlerinde acilen hastaneye çağrılmaları durumunda hastaneye geliş ve gidişlerinde taksi ile yolculuk yapmaları mümkün olup,ilgililere taksi ücretinin ödenebilmesi için mutat araç dışı araçlarla yolculuk için daire amirinden alınması gereken onayın icap nöbetine gelmeden alınması mümkün ise alınması gerekmektedir. Eğer onayın görevden önce alınması mümkün değil ise görevden sonrada alınması mümkün olup, bu şekilde icap nöbetine taksi ile geliş gidiş yapanlara taksi ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.
Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir