Emekli Doktor ve Diş Hekimleri Ocak 2019 da Daha Yüksek Emekliği Aylığı Alacak

Emekli Doktor ve Diş Hekimleri Ocak 2019 da Daha Yüksek Emekliği Aylığı Alacak
125×125

Doktor Emekli Maaş Artışı

Emekli Doktor ve Diş Hekimleri Ocak 2019 da Daha Yüksek Emekliği Aylığı Alacak

Bilindiği üzere 7146 sayılı kanunun 4.maddesi ile emekli olmuş doktor ve diş hekimlerinin  emekli maaşlarında artış yapılması yönünde düzenleme yapılmıştı.Yapılan düzenleme ile uzman doktor olarak emekli olanlara 17.000 gösterge rakamı üzerinden uzman olmayan doktorlara ise 13.000 gösterge rakamı üzerinden ilave ödeme yapılması öngörülmüştü.7146 sayılı kanunun yürürlük maddesine göre emekli olan doktorlara ilave ödeme yapılmasına ilişkin kanun maddesi 01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup emekli doktor ve diş hekimleri uzman olup olmamalarına göre 2018 temmuz rakamlarına göre aşağıda tabloda gösterilen tutarlarda ek ödeme alacaklardır.2019 ocak ayı memur maaş katsayılarının belli olması ile ilgili rakamlar tahminen %10-15 aralığında artacaktır.

Emekli Uzman Doktor ve Diş Hekimi Emekli maaş artışi      =  17.000*0,11794=2.004,98 TL

Emekli Uzman Olmayan Doktor ve Diş Hekimi Maaş Artışı =  13.000*0,11794= 1.533,22 TL

Yapılan Kanuni Düzenleme Metni  5434 sayılı kanun
EK MADDE 84- (Ek: 26/7/2018-7146/4 md.)
Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır. Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.

Benzer yazılar

3 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir