Yurtdışında Sürekli Görevlendirilmek İçin Aranan Yabancı Dil Şartına Bir İstisna Daha Getirildi

Yurtdışında Sürekli Görevlendirilmek İçin Aranan Yabancı Dil Şartına Bir İstisna Daha Getirildi
125×125

Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, yurtdışında sürekli görevlendirilecek İçişleri Müşavirleri için 3 yıl süreyle yabancı dil şartı aranmayacak.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 898

Ekli “Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 514 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

11 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YURTDIŞINDA DAİMÎ GÖREVLERE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/11/2018 tarihli ve 359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğe geçici 2 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Yurtdışında daimi görevlendirilecek İçişleri Müşavirleri için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası hükümleri üç yıl süre ile uygulanmaz. Üç yıllık geçiş döneminde İçişleri Müşaviri olarak görevlendirileceklerde aranacak yabancı dil bilgisi yeterliliğine ilişkin şartlar, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir