Yeterlilik Sınavında Başarılı Olamayan Vergi Müfettiş Yardımcılarına Bir Şans Daha

Yeterlilik Sınavında Başarılı Olamayan Vergi Müfettiş Yardımcılarına Bir Şans Daha
125×125

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle yeterlilik sınavında başarısız olan veya mazeretsiz olarak yeterlilik sınavına girmeyenlere bir hak daha tanındı.

Bir düzenleme de yeterlilik sınavında başarılı olmak için giriş sınavında alınan puan ile yazılı sınav ortalamasının 65 olması ile ilgili fıkra için yapıldı. Bu fıkra hükmüne göre başarılı sayılmayıp yazılı sınav genel not ortalaması ise 65 ve üzeri olanlar, ikinci sınavda sadece yeterlik sınavının sözlü bölümüne alınacaklar.

İkinci sınava girme hakkı bir defa ile sınırlandırıldı.

Maliye Bakanlığından:

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 33/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 33/A – (1) Kurul tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayan veya özürsüz olarak bu sınavlara girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcılarına, başarılı olamadıkları ya da özürsüz olarak girmedikleri sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en az bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte ikinci kez sınav hakkı verilir. Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre yeterlik sınavında başarılı olamayanlardan aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre yazılı sınavdan başarılı sayılanlar bu yazılı sınav notu geçerli olmak üzere, ikinci sınavda sadece yeterlik sınavının sözlü bölümüne alınırlar.

(2) İkinci sınav hakkı bir defaya mahsus olmak üzere verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir