Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı
125×125

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı.

-Orman mühendislerine Orman Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalışma hakkı tanındı.

-Sözleşmeli statüde “Aile Destek Personeli” unvanına atanacaklara iki bölüm mezunu daha eklendi.  “Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, ” bölümlerinden mezun olanların aile destek personeli olarak istihdam edilmesine imkan tanındı.

Karar Sayısı: 579

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişildik Yapılmasına Dair Esasların yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fikrası gereğince karar verilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ek 2 nci maddesinin onyedinci fıkrasında yer alan “orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile orman mühendisi unvanını haiz olanlar arasından mühendis unvanlı pozisyonlarda istihdam edilecek sözleşmeli personel” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Esaslara ekli (4) sayılı Cetvelin “A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümünün “AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ” satırının “NİTELİĞİ” kısmında yer alan “Sosyoloji, ” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, ” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir