Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapıldı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapıldı
125×125

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan değişikliğe göre, İçişleri Bakanlığı tarafında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekinde yer alan 1 ve 2 sayılı cetveldeki kadrolara yapılacak atamalarla yabancı uyruklu personel ve yurtdışı teşkilatında görevlendirilecekler için KPSS puanı ve sınav şartı zorunluluğu kaldırılmıştır. Daha önceki düzenlemede İçişleri Bakanlığı tarafından bu esaslar kapsamında yapılacak tüm personel alımlarında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılması gerekiyordu.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin onbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları adına vize edilmiş olan sözleşmeli personel pozisyonlarından ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde belirtilen unvanlara ilişkin pozisyonlar ile yabancı uyruklu personel ve yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için kullanılacak pozisyonlar dışındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlarda bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yöntem uygulanır.”

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir