Siyasi Partiye Üye Olmak Memurluğa Atanmaya Engel midir?

Siyasi Partiye Üye Olmak Memurluğa Atanmaya  Engel midir?
125×125

Siyasi Partiye Üye Olmak Memurluğa Atanmaya Engelmidir?

Siyasi Partiye üye olan kişi memur olarak atanabilir mi? Memur ataması yapıldığında siyasi partiye üye ise istifa etmesi gerekir mi?Siyasi parti üyeliği olan kişi memur olabilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak atanacak olan memur adaylarında aranan şartlar 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinde başlıklar halinde sayılmıştır.İlgili madde de yer alan düzenlemelere bakıldığında memurluğa alınmak için aranan şartlar içinde siyasi partiye üye olmamak şartının olmadığı görülmektedir.Bu nedenle memurluğa ilk atanmada siyasi parti üyeliğinin atanma sürecinde herhangi bir engel teşkil etmeyeceği düşünülmektedir.

Ancak yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Tarafsızlık ve devlete bağlılık” başlıklı 7 inci maddesinde yapılan düzenleme ile  “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar……….”hükmü bulunmaktadır.
Ayrıca, 657 sayılı Kanunun Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller belirtilmiştir.

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerin sayıldığı (E) bendinin (c) alt bendinde “Siyasi partiye girmek,” ifadesi yer almaktadır. 657 sayılı Kanunun 7 ve 125 inci maddesinde yer alan düzenlemelerden anlaşılacağı üzere devlet memurunun  siyasi partiye üye olması yasaktır ve bu yasağa aykırı faaliyette bulunan memurların devlet memurluğundan çıkarılma cezası ile cezalandırılması gerekmektedir.

Belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun memur olmanın genel ve özel şartlarını düzenleyen 48 inci maddesinde siyasi partiye üye olmamak sayılmamış olmasına rağmen 7 inci maddesi ve 125 inci maddesinin (E) bendinin(c) alt bendi hükmü çerçevesinde siyasi partiye üye olan memurun memuriyetten atılması gerektiği, memuriyet ve siyasi parti üyeliğinin bağdaşmayacağı değerlendirilmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir