Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları

Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları
125×125

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kamuya 20 bin güvenlik görevlisi alımı yapılacağını açıkladı. İbrahim Kalın’ın yapmış olduğu açıklama sonrasında okurlarımızdan özel güvenlik görevliliği ile ilgili bilgi talep eden mailler aldık.  Bu çalışmamızda  maillerde sorulan sorular doğrultusunda özel güvenlik görevliliği ile ilgili temel konuları açıklamaya çalışacağız.

Özel Güvenlik Görevliliği İle İlgili Yasal Düzenleme Mevcut mudur?

Özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile düzenlenmiştir. Kanunun uygulamasını göstermek için çıkarılan ikincil ve üçüncül mevzuat da bulunmaktadır.

Özel Güvenlik Görevlisi Kime Denir?

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilere özel güvenlik görevlisi denir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri Nelerdir?

5188 sayılı yasada özel güvenlik görevlilerinin yetkileri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 Özel güvenlik görevlileri;

– Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
– Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
– Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama,
– Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,
-Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,
-Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
-Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,
– Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,
– Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama,
-Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama,
– Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,

yetkilerine sahiptir.

Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Aranan Şartlar

Özel Güvenlik Görevlisi olmak için belli şartları taşımak gerekir. Özel güvenlik görevlisi adayının 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Bunların dışında ise sicilinin temiz olması, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, temel eğitimi başarıyla tamamlaması ve görevinin ifasına engel sağlık sorununun olmaması gerekir. Güvenlik görevlisi olmak isteyenler için asgari eğitim şartı da belirlenmiştir. Silahsız özel güvenlik görevlisi olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar içinse en az lise veya dengi okul mezunu olmak zorunluluğu bulunmaktadır.

Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış olanlardan yukarıda belirtilen asgari eğitim şartı aranmaz.

Özel Güvenlik Görevlisi Eğitimi ve Sınav

Silah taşıyacak özel güvenlik görevlisi adayının asgari 120 saatlik eğitime tabi tutulması gerekmektedir. Adayların eğitimi teorik ve pratik eğitimle silah eğitiminden oluşur. Silah ve atış eğitimi 20 saattir.

Silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin eğitimi ise 100 saattir.

Adaylar eğitim süresince verilen derslerin en az 2/3’üne devam etmek zorundadır. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.

Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayanlar yazılı ve uygulamalı sınava girerler. Yazılı sınav, merkezi sınav komisyonunca hazırlanan sorularla illerde yapılır. Uygulamalı sınav  ise yazılı sınavdan sonra yapılır. Adayların sınavlarda başarılı sayılması için sınavların her birinden en az elli alması, genel ortalamanın ise 60 olması şartı aranır.

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylara ise bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılma hakkı tanınmaktadır. Bu adayların sınava girmesi için özel eğitim kursuna devam etmesine gerek yoktur.

Özel güvenlik temel eğitimi sonrasında yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar için “Özel Güvenlik Eğitim sertifikası” düzenlenir ve valilikçe onaylanarak kendilerine verilir.

Temel Eğitim Şartı Aranmayacaklar

Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitim şartı aranmaz.

Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda ise  silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmamaktadır.

Özel Güvenlik Sertifikasının Geçerlilik Süresi

Özel güvenlik temel eğitimi sonucu verilen sertifikaların geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 yılın sonunda yenileme eğitimine katılmaları ve eğitim sonucu yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yenileme Eğitimi

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi almaları şarttır.  Özel güvenlik yenileme eğitimi günlük sekiz saat ve haftada kırksekiz saatten fazla olamaz.

Silah taşıyan güvenlik görevlisinin yenileme eğitimi 60 saattir. Silah taşımayanların ki ise, 50 saattir. Yenileme eğitiminin on ders saati silah bilgisi ve atış dersine ayrılır.

Yenileme eğitiminde de adayların derslerin 2/3’üne katılması zorunludur. Yenileme eğitimi sonrasında sınav yapılır. Yapılan sınavda başarılı olmak için alanların her birinden 50 almış olması, genel ortalamanın ise 60 olması gerekir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir