OHAL Komisyon Kararı İle Göreve Dönenlerin Alamadığı Maaşlar Ödenecek

OHAL Komisyon Kararı İle Göreve Dönenlerin Alamadığı Maaşlar Ödenecek
125×125

Meclise sevk edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan düzenlemeye göre OHAL Komisyon kararı ile görevine iade edilen memurların görevden ayrıl kaldıları dönemlere ilişkin özlük ve mali hakların ödenmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.Kanun hükmünde kararname ile göreve iade edilenlere görevden ayrı kaldıkları döneme ilişkin özlük ve mali hakları ödenirken OHAL Komsiyonu kararı ile göreve iade edilenlere bu görevden ayrı kaldıkları dönemlere ilişkin bir düzenleme olmadığından ödeme yapılmıyordu.Yapılan düzenleme ile OHAL komisyon kararı ile göreve iade olacaklarda görevden ayrı kaldıkları dönemlere ilişkin mali ve sosyal haklarını alacaklar.Bu şekilde göreve iade edilenler görevden çıkarılmalarına ilişkin olarak tazminat hakkında bulunamayacaklar.Ayrıca kanun metninde hüküm bulunmadığından OHAL komisyon kararı ile göreve iade edilenlere ödenecek olan maaşlarda faiz hesaplaması yapılmayacak.

Meclise sunulan kanun teklifinde yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

“Kamu kuram ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklan ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.”

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir