Mübaşirler Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Dahil Edildi

Mübaşirler Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Dahil Edildi

Karar: 2019/50

Mübaşir kadro unvanının 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı başlıklı (I) numaralı bendi kapsamına alınmasına, aynı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (G) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

5 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir