Memurun Fazla Çalışma Karşılığı İzin Kullanması

Memurun Fazla Çalışma Karşılığı İzin Kullanması
125×125

Memurun Fazla Çalışma Karşılığı İzin Kullanması

Memur olarak görev yapanların kanunlarda belirlenen mesai saatlerini aşan çalışma yapmaları durumunda  yapılan bu fazla çalışmalara karşılık mesai ücreti veya fazla çalışma karşılığı izin verilmektedir.Son yıllarda çoğu kurumunda yapılan fazla çalışmalara karşılık mesai ücreti yerine izin uygulaması yapılmaya başlanılmıştır.Memurlarca yapılacak olan fazla çalışmalara karşılık verilecek izinler hakkında merak edilenler ile Fazla mesai yapan memurun , izin almak için ne yapmalı sorusunun cevabını açıklamaya çalışalım.

Memura Fazla Çalışma Karşılığı İzin Verilmesi İle İlgili Mevzuat Nedir?

Memurların yapmış oldukları fazla çalışmalara karşılık izin kullanmalarına ilişkin düzenleme 657 sayılı kanunun 178. maddesinde düzenlenmiştir.Ayrıca 178. maddeye göre yapılacak olan günlük çalışma saatleri dışında yapılacak fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esaslar ise 19/02/1975 tarihli ve 7/9493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe konulan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Memur Kaç Saatlik Fazla Çalışma Karşılığı İzin Alabilir ?

657 sayılı yasanın 178 maddesinde memur tarafından yapılan her sekiz saatlik fazla mesaiye karşılık olarak 1 günlük izin verileceği hüküm altına alınmıştır.Bu nedenle memurun  farklı zamanlarda yapmış olduğu fazla çalışma saatleri çalışma çizelgeleri ile takip edilmeli ve her sekiz saatlik çalışmaya karşılık 1 günlük izin memura verilmelidir.

Memurca Yapılan Fazla Çalışma Mesai Nasıl Kayıt Altına Alınmalı?

Devlet memurları kanununa göre çıkarılan ” Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 7. maddesinde yer alan aşağıdaki hükme göre fazla çalışmalar kayıt altına alınmalıdır.

“Madde 7 – Kurum amirleri gerekli gördükleri hallerde Devlet Memurları Kanununun 99 ve 178 inci maddelerine göre fazla çalışma yaptırabilirler.

Kurum amirleri fazla çalışma yaptıracakları memurlar için düzenleyecekleri “Fazla Çalışma Cetveli” ne memurun günde yaptığı fazla çalışma süresini kaydederler. Bu cetvel memur ve amir tarafından imzalanarak özel dosyasında saklanır.

Fazla Çalışma Karşılığı Kullanılacak İzinlerde Herhangi Bir Üst Sınır Var mı ?

Kanun maddesinde,kanuna ilişkin çıkarılan yönetmelik ile DPB tarafından verilen görüş yazılarında bakıldığında fazla çalışma karşılığı verilecek izinleri hak etmede kazanmada herhangi bir sınır yoktur.Her memur ne kadar süre fazla çalışma yapmış ise ilgili çalışmaların saatine denk gelen gün kadar izin kullanabilecektir.

Fazla Çalışma Karşılığı İzinlerin Kullanılmasında  Amirin Takdir Hakkı Var mı ?

Fazla çalışma karşılığı olarak kazanılan izinlerin hak edilmesinde ve kullanılmasında amirin takdir hakkı bulunmamaktadır.Yani her sekiz saat karşılığı yapılan çalışma için bu izin hakkı verilmelidir.Ancak bu izinlerin kullanılma zamanı  ile alakalı olarak yıllık izinlerde olduğu gibi amirin takdir hakkı bulunmaktadır.

Fazla Çalışma Karşılığı Kazanılan İzinler Ertesi Yıla Devreder mi?

Memurun yapmış olduğu fazla mesailer karşılığı hak ettiği izinlerin iznin kazanıldığı yıl kullanılması gerekmektedir.Bu izinlerin gelecek yıla devretmesi mümkün değildir.

Yıl İçinde Kullandırılmayan Fazla Çalışma İzinleri İçin Ücret Ödenebilir mi?

Fazla çalışma karşılığında hak edilen izinlerin kullandırılamaması durumunda söz konusu memurlara fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkün değildir.Memura fazla çalışma ücreti ödenebilmesi için fazla çalışmadan önce mevzuatta yer alan makamlarca ücret ödenmesi hususunda onay verilmiş olması gerekmektedir.

Fazla Çalışma Karşılığı Kazanılan İzinler Yıllık İzinle Birleştirilerek Kullanılabilir mi?

Fazla çalışma mesai karşılığı elde edilen izinlerin yıllık izinle birleştirilerek kullanılması mümkündür.Ancak 657 sayılı Kanunun 178. maddesine göre bu şekilde kullanılacak izinlerde en fazla 10 günlük fazla çalışma izninin yıllık izinle birleştirilmesine imkan verilmiştir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir