Memurluktan İstifa Edip 399 Sayılı KHK Göre Atamada Bekleme Süresi

Memurluktan İstifa Edip 399 Sayılı KHK Göre Atamada Bekleme Süresi

Memurluktan İstifa Edip 399 Sayılı KHK Göre Atamada Bekleme Süresi

Kamu kurumlarında memur olarak atandıktan sonra memurluktan istifa ederek 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel olarak atanacak olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97. maddesinde yer alan bekleme sürelerine tabi olup olmadıklarına ilişkin olarak DPB verilen görüş yazısı yazımız ekindedir.İlgili görüşte yer aldığı üzere 657 sayılı yasada yer alan istifa sonrası yeniden memurluğa atanmada ki bekleme süreleri memurluk kadrolarına atanma için geçerli olup bunun haricinde 399 sayılı KHK ya tabi sözleşmeli personel kadrolarına 4 B li sözleşmeli kadrolara veya işçi statüsündeki kadrolara atanmada bekleme süresi söz konusu değildir.

Özet: Memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılan personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesinde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaları sırasında 657 sayılı Kanunun anılan 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları hk. (5.4.2001)

Memuriyetten çekilen veya çekilmiş sayılan bir personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele tabi bir pozisyona atanırken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen bekleme sürelerine tabi olup olmayacağı hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmaları” başlıklı değişik 97 nci maddesi, Devlet memuriyetinden çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden Devlet memurluğuna atanmasına ilişkin olarak beklenmesi gerekli süreleri düzenlemektedir.
Bu itibarla, memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılan ilgililerin farklı bir statüde tanımlanan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesinde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaları sırasında 657 sayılı Kanunun anılan 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları mütalaa edilmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir