Memurlar Kooperatiflerde Hangi Görevleri Alabilirler?

Memurlar Kooperatiflerde Hangi Görevleri Alabilirler?
125×125

Devlet memuru olarak görev yapanların memurluklarının devamı süresince yapıp yapamayacağı işler ve görevler 657 sayılı kanunun ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.657 sayılı kanunun 28. maddesinde yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda memurların hangi kooperatiflerde hangi görevleri alabileceklerini bu yazımızda anlatmaya çalışacağız.657 sayılı Kanunun  “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28. maddesinde “Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.” hükmü yer almaktadır.

İlgili kanun maddesinin değerlendirilmesi neticesinde ;

-Devlet memuru olarak görev yapan kişilerin kooperatifcilik kanunu kapsamında kurulmuş olan kooperatiflere üye olmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

-Devlet memurlarının üyesi olduğu tüm kooperatiflerde görev almaları mümkün değildir.Kanun maddesine göre memurlar üyesi olduğu Yapı,kalkınma ve tüketim kooperatiflerinde görev alabilirler.Bunun dışında kurulmuş olan kooperatiflerde memurların görev almaları mümkün değildir.

– Memurların üyesi olduğu Yapı,kalkınma ve tüketim kooperatiflerinde alacakları görevler kanun maddesine göre yönetim,denetim ve disiplin kurulu üyeliği olarak sayılmıştır.

-Memurlar kooperatifin üyesi olsun veya olmasın yukarıda sayılan görevler haricinde tüm kooperatiflerde müdür ve benzeri ticari faaliyetten sorumlu olmalarını gerektirecek görevleri ve kooperatifin kanuni temsilcisi olarak görev  yürütemezler.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir