Memur Olan Kişi Aynı KPSS Puanı İle Sözleşmeli Olarak Atanabilir mi?

Memur Olan Kişi Aynı KPSS Puanı İle Sözleşmeli Olarak Atanabilir mi?

Memur Olan Kişi Aynı KPSS Puanı İle Sözleşmeli Olarak Atanabilir mi?

Kamu kurumlarında görev yapan personeller 657 e tabi kadrolu memur,4857 sayılı kanuna tabi işçi,399 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personel ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu kararına göre 4 B sözleşmeli olarak çalışmaktadırlar.Çalışmış olduğu görevden  istifa ederek başka statüde çalışmak isteyen çalışanların en çok merak ettiği konulardan biriside aynı kpss puanı ile memur olduktan sonra 4 B sözleşmeli kadrolara başvuru yapıp yapamayacağı,memurluktan istifa ettikten sonra 4 B li kadroya geçerken bekleme süresine tabi olup olmayacağı hususunda yaşanmaktadır.

Almış olduğu kpss puanı ile merkezi atama kapsamında herhangi bir kamu kurumuna yerleşen memurun istifa ettikten sonra yine aynı kpss puanı ile 4 B li kadroya başvuru yapmak isteyenlerin durumunu mevzuat açısından incelemeye çalışalım.

Merkezi atama olarak adlandırılan ve ÖSYM Başkanlığınca alınan tercihlerden sonra memur olarak atanan kişilerin atamalarına ilişkin düzenlemeler Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte yapılmıştır.

İlgili yönetmeliğin ;

KPSS’nin geçerlilik süresi başlıklı 11 .maddesinde  “KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarınının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder” hükmüne,

Yine aynı yönetmeliğin Ek-2 nci maddesinde; “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar..” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek-2 nci maddesinde aynı puanla tekrardan atanmaya ilişkin getirilen   kısıtlama adı geçen Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkindir.

Yani ösym başkanlığınca yapılan atamayla memur olarak yerleşen bir kişi tekrardan aynı puanla yeni bir memur atamasına başvuru yapamayacaktır.

657 sayılı kanunun memurun görevden çekilmesine ilişkin hükümlerin anlatıldığı bölümde de memurluktan istifa edenlerin tekrardan memurluğu dönmek kanun maddesinde anlatılan bekleme sürelerine tabi olduğu yönünde hükümler yer almaktadır.

Ancak ilgili hükümler aynı kpss puanı ile başka bir memurluğa geçmek isteyen kişileri kapsamaktadır.

Bunun yanında kpss puanı ile memur olarak yerleşen bir kişinin 4 B li kadrolara atanmasında bu kısıtlamalar geçerli değildir.4 B li personeller Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair karar doğrultusunda istihdam edilmektedirler.

Bu nedenle aynı kpss puanı ile memur olarak atandıktan sonra 4 B sözleşmeli kadrolara başvuru yapmakta ve atanmakta yasal bir engel bulunmamaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı sitesinde yer alan bir soruya verilen cevapta da ilgili anlatılmıştır.

Halen bir kurumda çalışıyorum. İstifa etmek suretiyle merkezi yerleştirmelere katılabilir miyim?

  • Herhangi bir kurumda Devlet memuru olarak çalışan adayların istifa etmeleri halinde yeniden Devlet memuru olabilmek için 657 sayılı Kanunda yer alan bekleme sürelerini geçirmiş olmaları gerekmektedir.
    Bu nedenle, 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen usule uygun olarak Devlet memurluğundan çekilen adaylar altı ay, bu usule uymadan çekilenler ile çekilmiş sayılanlar ise bir yıl geçmeden Devlet memuru kadroları için tercihte bulunamazlar. Ancak, bu adayların 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi pozisyonları tercih etmeleri mümkündür.
    Herhangi bir kurumda memuriyetten farklı bir statüde (sözleşmeli, işçi, geçici personel) çalışmakta iken istifa eden adayların merkezi yerleştirmelerde tercihte bulunmalarında ve göreve başlatılmalarında bekleme süresi yoktur.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir